poniedziałek, 07 sierpień 2023 11:54

Pre-pack - ważne informacje na temat przygotowanej likwidacji

Pre-pack Pre-pack mat.prasowe

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja, to wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego w 2016 roku procedura, która jest dobrze znana i stosowana też w wielu innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Kanada. Stanowi ona rozwiązanie prawne opisane w art. 56a-h Prawa Upadłościowego.

W przypadku pre-packu dłużnik poszukuje inwestora, z którym negocjuje warunki sprzedaży swojego przedsiębiorstwa, unikając tym samym skomplikowanego i długotrwałego procesu likwidacji majątku. Wierzyciel również ma prawo zgłosić propozycję inwestycyjną. Pre-pack pozwala zadłużonemu i niewypłacalnemu podmiotowi uniknąć negatywnych skutków związanych z likwidacją, a także zachować miejsca pracy, renomę firmy oraz zaufanie klientów i rynku. Istotną różnicą między pre-packiem a tradycyjnym przejęciem jest to, że nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa.

Wniosek zawierający wskazanie potencjalnego nabywcy i ustaloną cenę (która nie może być niższa niż wartość oszacowania) jest składany do sądu upadłościowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeśli sąd zatwierdzi wniosek, syndyk jest zobowiązany do zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa z nabywcą.

Pre-pack - działanie zgodne z zapisami Prawa Upadłościowego

Kluczowym elementem tego procesu jest przedstawienie opisu i oszacowania przedmiotu transakcji wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ocenę wartości przedsiębiorstwa przeprowadza biegły sądowy, który uwzględnia takie czynniki jak przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości, inne środki trwałe, prawa i obciążenia. Biegły sporządza opis i oszacowanie zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych, a także zgodnie z wymogami art. 319 Prawa upadłościowego. Cena, za jaką może nastąpić sprzedaż przedsiębiorstwa oraz to, czy przygotowana likwidacja będzie miała miejsce, zależy od ustaleń biegłego. Określenie wartości przedsiębiorstwa jest istotne zarówno dla kontrahentów, jak i dla uczestników postępowania upadłościowego.

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa uwzględnia zarówno poszczególne składniki majątkowe, jak i elementy o wartości niematerialnej, takie jak sieć klientów, renoma i zaufanie. W przypadku likwidacji, ustalenie wartości przedsiębiorstwa odbywa się przy uwzględnieniu zasady kontynuacji działalności, a metody wyceny opierają się na zdolności generowania korzyści przez przedsiębiorstwo. Najczęściej stosowanymi metodami są metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda zdyskontowanych dywidend i metoda mnożnikowa.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych ma zastosowanie niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, podczas gdy metoda zdyskontowanych dywidend jest stosowana w przypadku przedsiębiorstw wypłacających dywidendę (np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Natomiast metoda mnożnikowa może być stosowana niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, przy założeniu, że dostępne są wiarygodne informacje o wartościach rynkowych podobnych jednostek gospodarczych.

Pre-pack w sytuacjach kryzysowych

Zgodnie z obowiązującą ustawą, sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena zaproponowana przez potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa jest wyższa niż kwota, która mogłaby być uzyskana w tradycyjnym postępowaniu upadłościowym pomniejszona o koszty postępowania.

Pre-pack jest ważnym narzędziem, które może pomóc przedsiębiorstwom w sytuacjach kryzysowych. Procedura ta umożliwia skuteczną restrukturyzację i odbudowę przedsiębiorstwa, minimalizując skutki finansowe dla wszystkich zainteresowanych stron. Jednak w celu skorzystania z pre-packu, istotne jest korzystanie z profesjonalnego doradztwa prawno-finansowego, aby odpowiednio przeprowadzić proces i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Co to jest kawa speciality? Najwyższa jakość zamknięta w ziarnie kawy

  Co to jest kawa speciality? Najwyższa jakość zamknięta w ziarnie kawy

  Pierwszy raz terminu „speciality coffee” użyła Erna Knutsen w 1974 r. na łamach „Tea & Coffee Trade Journal”. W ten sposób nazwała najlepsze ziarna kawy, które czytaj dalej
 • Modne meble: Połączenie funkcji i estetyki w nowoczesnym wnętrzarstwie

  Modne meble: Połączenie funkcji i estetyki w nowoczesnym wnętrzarstwie

  Moda w dziedzinie mebli jest nieustannie zmieniającą się dziedziną, podobnie jak moda odzieżowa. Współczesne trendy w projektowaniu mebli często łączą w sobie elementy funkcjonalności, estetyki czytaj dalej
 • Wynajem samochodu dostawczego – prywatnie lub na firmę

  Wynajem samochodu dostawczego – prywatnie lub na firmę

  Współczesny rynek coraz częściej nakłania nas do poszukiwania alternatyw dla posiadania własnego samochodu. Z jednej strony mamy do czynienia ze stale rosnącymi kosztami związanymi z czytaj dalej
 • Zastosowanie teowników stalowych w budownictwie

  Zastosowanie teowników stalowych w budownictwie

  W dzisiejszych czasach stal jest jednym z najważniejszych materiałów w budownictwie. Dzięki swoim właściwościom, takim jak wytrzymałość i trwałość, stal znalazła szerokie zastosowanie w różnych czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4