poniedziałek, 07 sierpień 2023 11:54

Pre-pack - ważne informacje na temat przygotowanej likwidacji

Pre-pack Pre-pack mat.prasowe

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja, to wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego w 2016 roku procedura, która jest dobrze znana i stosowana też w wielu innych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Kanada. Stanowi ona rozwiązanie prawne opisane w art. 56a-h Prawa Upadłościowego.

W przypadku pre-packu dłużnik poszukuje inwestora, z którym negocjuje warunki sprzedaży swojego przedsiębiorstwa, unikając tym samym skomplikowanego i długotrwałego procesu likwidacji majątku. Wierzyciel również ma prawo zgłosić propozycję inwestycyjną. Pre-pack pozwala zadłużonemu i niewypłacalnemu podmiotowi uniknąć negatywnych skutków związanych z likwidacją, a także zachować miejsca pracy, renomę firmy oraz zaufanie klientów i rynku. Istotną różnicą między pre-packiem a tradycyjnym przejęciem jest to, że nabywca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa.

Wniosek zawierający wskazanie potencjalnego nabywcy i ustaloną cenę (która nie może być niższa niż wartość oszacowania) jest składany do sądu upadłościowego wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Jeśli sąd zatwierdzi wniosek, syndyk jest zobowiązany do zawarcia umowy zbycia przedsiębiorstwa z nabywcą.

Pre-pack - działanie zgodne z zapisami Prawa Upadłościowego

Kluczowym elementem tego procesu jest przedstawienie opisu i oszacowania przedmiotu transakcji wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Ocenę wartości przedsiębiorstwa przeprowadza biegły sądowy, który uwzględnia takie czynniki jak przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości, inne środki trwałe, prawa i obciążenia. Biegły sporządza opis i oszacowanie zgodnie ze standardami obowiązującymi rzeczoznawców majątkowych, a także zgodnie z wymogami art. 319 Prawa upadłościowego. Cena, za jaką może nastąpić sprzedaż przedsiębiorstwa oraz to, czy przygotowana likwidacja będzie miała miejsce, zależy od ustaleń biegłego. Określenie wartości przedsiębiorstwa jest istotne zarówno dla kontrahentów, jak i dla uczestników postępowania upadłościowego.

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa uwzględnia zarówno poszczególne składniki majątkowe, jak i elementy o wartości niematerialnej, takie jak sieć klientów, renoma i zaufanie. W przypadku likwidacji, ustalenie wartości przedsiębiorstwa odbywa się przy uwzględnieniu zasady kontynuacji działalności, a metody wyceny opierają się na zdolności generowania korzyści przez przedsiębiorstwo. Najczęściej stosowanymi metodami są metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, metoda zdyskontowanych dywidend i metoda mnożnikowa.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych ma zastosowanie niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, podczas gdy metoda zdyskontowanych dywidend jest stosowana w przypadku przedsiębiorstw wypłacających dywidendę (np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Natomiast metoda mnożnikowa może być stosowana niezależnie od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, przy założeniu, że dostępne są wiarygodne informacje o wartościach rynkowych podobnych jednostek gospodarczych.

Pre-pack w sytuacjach kryzysowych

Zgodnie z obowiązującą ustawą, sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena zaproponowana przez potencjalnego nabywcę przedsiębiorstwa jest wyższa niż kwota, która mogłaby być uzyskana w tradycyjnym postępowaniu upadłościowym pomniejszona o koszty postępowania.

Pre-pack jest ważnym narzędziem, które może pomóc przedsiębiorstwom w sytuacjach kryzysowych. Procedura ta umożliwia skuteczną restrukturyzację i odbudowę przedsiębiorstwa, minimalizując skutki finansowe dla wszystkich zainteresowanych stron. Jednak w celu skorzystania z pre-packu, istotne jest korzystanie z profesjonalnego doradztwa prawno-finansowego, aby odpowiednio przeprowadzić proces i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

 • Jak dbać o akumulator samochodowy?

  Jak dbać o akumulator samochodowy?

  Akumulator to kluczowa część wyposażenia samochodu. To właśnie dzięki akumulatorowi dostarczana jest energia potrzebna do prawidłowego działania systemu zapłonowego oraz do pozostałych elektrycznych komponentów pojazdu czytaj dalej
 • Odkryj kontrowersyjne i intrygujące historie -

  Odkryj kontrowersyjne i intrygujące historie - "Więzy" i "Psy Stalina"

  Literatura pełna jest książek, które poruszają kontrowersyjne i intrygujące tematy, skłaniając czytelników do refleksji i zadawania pytań o naturę ludzką, historię oraz społeczeństwo. Dziś przyjrzymy czytaj dalej
 • Wszystko, co warto wiedzieć o dobieraniu luster do wnętrz

  Wszystko, co warto wiedzieć o dobieraniu luster do wnętrz

  Lustro w domu spełnia funkcje praktyczne i dekoracyjne. W łazience jest niezbędne, aby komfortowo wykonywać czynności pielęgnacyjne. W przedpokoju pozwala ostatni raz przyjrzeć się stylizacji czytaj dalej
 • Ceremonia pogrzebowa - elementy, o których warto pamiętać

  Ceremonia pogrzebowa - elementy, o których warto pamiętać

  Śmierć bliskiej osoby bardzo często bywa niespodziewana. Nawet wtedy, gdy odchodzi osoba schorowana lub będąca w podeszłym wieku, rodzina przeżywa smutek i żal. Wobec żadnej czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4