Nowoczesne narzędzia klasy Enterprise Resources Planning stają się obecnie standardem pośród firm, które zatrudniają setki, a nawet tysiące pracowników. Narzędzie skutecznie przyśpiesza szereg zadań przedsiębiorstwa, wpływając tym samym na jego potencjał biznesowy.

W 2019 roku uchwalona została unijna dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii), która musi być wdrożona przez wszystkie państwa europejskie.

BvL to firma założona w 1860 roku w Emsbüren w Dolnej Saksonii przez kowala Gerharda van Lengericha. W 1883 roku jego syn- Bernard van Lengerich przejął kuźnię ojca i w 1908 roku zaczął zajmować się produkcja pługów oraz handlem maszyn rolniczych.

Dokumentacja powykonawcza to zapis wszelkich zmian, które były wprowadzane w czasie prowadzenia prac budowlanych. Jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy. Sprawdź, co musi zawierać, jakie pieczątki budowlane i imienne powinny się na niej znaleźć, a także ile ją przechowywać.

Strona 1 z 112

Biznes i finanse

  • 1