czwartek, 24 maj 2018 14:40

Prawo spadkowe - kto dziedziczy długi?

Dziedziczenie majątku zmarłego jest powszechnie kojarzone z powierzeniem spadkobiercy nieruchomości, pieniędzy czy pojazdów mechanicznych. Nie zawsze pamięta się jednak o tym, że wraz ze śmiercią bliskiej osoby i rozdziałem majątku, dziedziczone są również jego długi. Kto dziedziczy długi zmarłego i jak się przed nimi ustrzec?

Dziedziczenie ustawowe

Spisywany przed śmiercią testament posiada najwyższy priorytet podczas rozdziału majątku zmarłego. Prawo spadkowe przewiduje również sytuacje, kiedy zmarły nie pozostawił po sobie testamentu. Wówczas uznaje się, że osoba zmarła zgodziła się na dziedziczenie ustawowe. Ten rodzaj dziedziczenia obowiązuje również wtedy, gdy osoba wskazana do przejęcia majątku nie zgodziła się na jego przyjęcie lub z różnych przyczyn nie może go przyjąć.

Kto dziedziczy długi?

Pozostawiony przez zmarłego spadek, w tym również długi, dziedziczone są w określonej przez prawo kolejności. Prawo spadkowe określa cztery grupy spadkobierców, poprzez które przechodzi się, jeśli w poprzedniej grupie nie ma osób uprawnionych do dziedziczenia spadku lub osoby te zrzekły się do niego prawa. W pierwszej grupie znajdują się małżonek oraz dzieci zmarłego, w drugiej małżonek, rodzice oraz rodzeństwo, w trzeciej dziadkowie oraz pasierbowie, w czwartej grupie znajduje się Gmina, w której mieszkał zmarły lub Skarb Państwa.

Jak ustrzec się przed długami zmarłego?

Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia spadku za pomocą umowy podpisywanej za życia spadkodawcy. Przedmiotem umowy zrzeczenia się jest prawo do dziedziczenia wynikające z ustawy. Taka mowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego spisywanego w obecności uprawnionej osoby - notariusza. Sprawy spadkowe powinny być formalnie dopełnione w niedługim czasie po zapoznaniu się z tytułem spadkowym. Po śmierci spadkodawcy spadkobierca, aby uchylić się od odpowiedzialności za długi pozostawione przez spadkodawcę, powinien złożyć oficjalne oświadczenie o odrzuceniu spadku. Odrzucenie powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem.

W razie takiej potrzeby można też udać się do odpowiedniego adwokata, na przykład www.skuteczny-adwokat.com aby zaczerpnąć porady prawnej.

Artykuły powiązane

Polecamy

  • 1
  • 2

Biznes i finanse

  • 1