piątek, 15 marzec 2019 07:26

Kurs koparko ładowarki - co należy wiedzieć?

Już od dziecka wiele chłopców marzy o tym, aby w przyszłości zostać operatorem jakiejś maszyny budowlanej. W dorosłym życiu możliwe jest pracowanie na tego typu stanowisku, ale najpierw konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień. Taką możliwość daje kurs koparko ładowarki Śląsk, pozwalający na zdobycie uprawnień do prowadzenia i wykonywania prac tego typu maszynami. Na czym w ogóle polega tego typu kurs i jakie warunki trzeba spełniać, aby móc się na niego zapisać?

 

Kurs koparko ładowarki śląsk - co należy wiedzieć?

W każdej firmie budowlanej można znaleźć pracę jako operator koparko ładowarki, ale pod uwagę brani są jedynie ci kandydaci, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia. W celu ich zdobycia, należy ukończyć z pozytywnym wynikiem kurs koparko ładowarki. Operatorzy tego typu maszyn mogą liczyć na zdobycie zatrudnienia przy pracach remontowych, podczas rozbiórek czy też podczas prac ulicznych. Na kurs koparko ładowarki mogą zapisać się osoby pełnoletnie, które ukończyły przy najmniej szkołę podstawową. Muszą one także potwierdzić swoją zdolność do kursu i pracy, czyli uzyskać od lekarza zaświadczenie o dobrym sanie zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania tego typu pracy.


Kursy na koparko ładowarki są organizowane są przez różnego typu ośrodki w oparciu o program szkoleniowy opracowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Każdy kurs składa się z części teoretycznej (szkolenie z zakresu BHP i pojęcia techniczne) i praktycznej (obsługa maszyny). Po zakończeniu szkolenia uczestnicy kursu muszą zdać egzamin przed komisją państwową. Egzamin składa się z części praktycznej – umiejętność manewrowania koparko-ładowarki i teoretycznej – znajomość obsługi maszyny. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu równa się otrzymaniu książeczki operatora koparko-ładowarki. Jest to dokument uprawniający do prowadzenia i wykonywania prac na tego typu maszynie budowlanej. Praca na stanowisku operatora koparko ładowarki pozwala na uzyskanie miesięcznych zarobków w wysokości od trzech do czterech tysięcy złotych brutto lub nawet więcej w przypadku doświadczonych operatorów.

Artykuły powiązane

Polecamy

  • 1
  • 2

Biznes i finanse

  • 1