poniedziałek, 11 maj 2020 09:28

Czym jest intrastat? Jak działa i kogo obowiązuje?

Czym jest intrastat? Jak działa i kogo obowiązuje? Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Jednymi z głównych założeń Unii Europejskiej jest zniesienie granic poprzez Strefę Schengen oraz utworzenie jednolitego rynku handlu, który pozwoli na swobodną wymianę handlową pomiędzy krajami wewnątrz Wspólnoty. Zniesienie odpraw celnych spowodowało jednak brak informacji statystycznych o wymianie handlowej pomiędzy krajami członkowskimi.

W celu rozwiązania tego problemu stworzony został system INTRASTAT. Ma on na celu zbieranie statystyk odnośnie obrotu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czym jest Instrastat?

Jak już wcześniej wspomniano Intrastat jest systemem statystyki handlu towarami wśród państw Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy przekazują do systemu informacje o przewozie towarów pomiędzy krajami Wspólnoty. Dzięki temu zarówno Unia Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie nie są pozbawione tego typu danych.

Kto musi składać deklarację Intrastat?

Nie każda osoba przewożąca towar pomiędzy granicami Unii Europejskiej jest zobowiązana do składania deklaracji. Obowiązkowi temu według przepisów podlegają osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ale będące płatnikami VAT i dokonujące wymiany handlowej z przedsiębiorcami w innych państwach Unii Europejskiej. Poza tym do zakwalifikowania do składania deklaracji należy przekroczyć próg kwotowy, który jest ogłaszany każdego rok do roku przez Główny Urząd Statystyczny.

Progi Intrastat

W systemie Intrastat wyróżnia się progi podstawowe i szczegółowe. Progi te są różne dla przywozu i wywozu towarów z kraju. W zależności od progu i rodzaju deklaracji do systemu należy przekazać inne dane. W 2020 roku progi kwotowe wyglądają następująco:

 • Dla wywozu towarów próg podstawowy wynosi 2 000 000 zł, a szczegółowy 108 000 000 zł.

 • Dla przywozu towarów próg podstawowy to 4 000 000 zł, a szczegółowy 65 000 000 zł.

Jak przekazać deklarację Intrastat?

Wszystkie deklaracje Intrastat w Polsce są składane do Izby Celnej w Szczecinie. Nie trzeba ich jednak składać osobiście. Można to zrobić również w formie elektronicznej. Służy do tego usługa Intrastat Ważne jest, aby trzymać się danego miesiąca kalendarzowego, ponieważ taki jest właśnie okres rozliczeniowy wniosków. Deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca, w miesiącu następującym po obowiązku złożenia deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji, lub jej wypełnienia w sposób błędny Izba Celna może nałożyć na przedsiębiorcę karę.

Agencja celna

W przypadku niezłożenia deklaracji lub jej błędnego wypełnienia przedsiębiorcy może grozić kara finansowa. Izba Celna w pierwszej kolejności wysyła jednak trzy upomnienia. Brak odpowiedzi na nie, może skutkować karą do 3000 zł za każdy miesiąc, w którym nie spełniono obowiązku złożenia deklaracji. Deklaracja może być złożona w imieniu przedsiębiorcy poprzez pośrednika, jakim jest agencja celna. Firmy tego typu wypełniają wiele tego typu wniosków dzięki czemu wiedzą dokładnie jakich dokumentów wymagają urzędnicy co pozwoli uniknąć kar jak również straty czasu na poprawianie i uzupełnianie deklaracji.

 • Samochody na akumulator - jak je wybierać, by maluchy były zadowolone?

  Samochody na akumulator - jak je wybierać, by maluchy były zadowolone?

  Samochody na akumulator stały się obecnie jednym z najpopularniejszych produktów jeśli chodzi o dziecięcy rynek. Ich popularność wzięła się przede wszystkim z ich wyjątkowej oryginalności czytaj dalej
 • Prowizja biura nieruchomości - wszystko co musisz wiedzieć!

  Prowizja biura nieruchomości - wszystko co musisz wiedzieć!

  Zakup lub sprzedaż mieszkania to niezwykle duża i wymagająca inwestycja, która często musi zostać wykonana za pośrednictwem ekspertów z biura nieruchomości. czytaj dalej
 • W jakich branżach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk?

  W jakich branżach obowiązkowa jest dezynfekcja rąk?

  Okres globalnej pandemii zmienił wiele aspektów naszego życia, wprowadzając między innymi powszechną praktykę dezynfekcji rąk w miejscach publicznych. czytaj dalej
 • Gdzie warto szukać ciekawych informacji na różne tematy?

  Gdzie warto szukać ciekawych informacji na różne tematy?

  Wiele serwisów informacyjnych skupia się wyłącznie na jednej tematyce, przez co osoby zainteresowane wiadomościami z różnych kategorii muszą odwiedzać kilka lub nawet kilkanaście różnych stron. czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4