wtorek, 03 kwiecień 2018 13:02

Komornik – trudny sposób na życie

Kończąc prawo na jednej z wyższych uczelni, ciągle niewiele osób myśli o zawodzie komornika. Nie każdy jednak komornikiem może zostać. Do tego wymagane jest nie tylko wykształcenie prawnicze, ale także ogromne predyspozycje psychiczne, ponieważ jest to profesja niełatwa, w której nie wszyscy się odnajdą.

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Działa przy sądzie rejonowym, ale nie jest władny w kwestii rozpoznawania sporów, czego dość często się od niego oczekuje.

Komornik rozstrzyga jedynie o roszczeniach cywilnych w drodze obowiązkowego poddania się egzekucji. Może wykonywać też inne zadania, takie jak: spis inwentarza, protokoły stanu faktycznego, które tworzy się przed rozpoczęciem procesów sądowych lub przed wydaniem orzeczeń.

Zawód ten należy do grupy zawodów regulowanych, a kryteriów naboru nie zmieni nawet deregulacja. Nieco łatwiejsze ma się stać uzyskiwanie uprawnień, ale rewolucji w tym temacie nie będzie.

Kto może zostać kandydatem na komornika?

Osoba, które chce parać się tym zawodem, przede wszystkim musi posiadać obywatelstwo polskie oraz mieć ukończone 26 lat. Niezbędna jest oczywiście pełna zdolność do czynności prawnych. Kandydat musi mieć kryształową opinię, nie może mieć na koncie żadnych przestępstw, w tym także tych skarbowych.

Aby ubiegać się o uprawnienia komornicze, trzeba ukończyć studia prawnicze i posiadać tytuł magistra prawa. Wymagane jest niezbędne, co najmniej dwuletnie doświadczenie, które potwierdza się zatrudnieniem w charakterze asesora komorniczego, odbytą aplikacją komorniczą, a wreszcie pomyślnie zdanym egzaminem komorniczym.

Kiedyś, aby rozpocząć aplikację komorniczą, wystarczyło zgłosić taką chęć i zacząć pracować w kancelarii któregoś z komorników. Dziś jednak, aby zostać aplikantem komorniczym, należy przystąpić i zdać egzamin konkursowy przed komisją, którą powołuje sam Minister Sprawiedliwości.

Komisja taka składa się aż z siedmiu osób. W jej szeregach jest czterech sędziów sądu apelacyjnego albo okręgowego, dwie osoby wyznaczone przez Krajową Radę Komorniczą i pracownik naukowy w stopniu co najmniej doktora habilitowanego w dziedzinie prawa.

Wykształcenie, praktyka, egzamin to nie wszystko

Mimo spełnienia powyższych wymagań, do tego zawodu niestety nie nadaje się każdy. Trzeba mieć niezwykle silną psychikę i odpowiedni zestaw cech osobistych. Komornik każdego dnia ma do czynienia z dłużnikami, którzy często czują się pokrzywdzeni przez sądy, los lub innych ludzi. Bywają oni agresywni lub przeciwnie – są załamani. Bronią swojego majątku albo są tylko w czarnej rozpaczy.

Komornik w każdej z tych sytuacji musi umieć zachować spokój. Nie może analizować historii dłużnika, nie może wdawać się w żadne dyskusje. Musi po prostu robić swoje, a to nie jest łatwe, bo w powietrzu krążą niestety złe emocje.

Komornik musi więc posiadać umiejętność odcinania się od tego wszystkiego. Postrzegany jest więc jako człowiek zimny i bezduszny, więc też musi umieć zaakceptować taki odbiór swojej osoby. No cóż, praca komornika nie jest ani lekka, ani przyjemna.

Komornicy to reprezentanci jednego z zawodów zaufania publicznego i nie zmienią tego zachowania niektórych przedstawicieli tego zawodu, którzy dopuszczają się nadużyć. To zdarza się w każdej profesji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda praca komornika, które kancelarie komornicze są cenione, porozmawiaj z profesjonalistami w tym zakresie, a znajdziesz ich na www.czosnyka-komornik.pl.