czwartek, 02 sierpień 2018 02:46

Jak Twoja firma wpływa na środowisko?

Zagadnienia związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze nie tylko dla działaczy organizacji ekologicznych oraz rządów, ale także przedstawicieli biznesu. Przedsiębiorcy mają świadomość, że zaangażowanie w ekologię jest ważne nie tylko z punktu widzenia faktycznego stanu środowiska, ale też aby uzyskać zaufanie klientów oraz utwierdzić pozytywny wizerunek marki. Aby działania środowiskowe firmy były wiarygodne warto wdrożyć certyfikowane systemy, które są niezależnym dowodem na to, że organizacja działa zgodnie z określonymi standardami środowiskowymi.

System Zarządzania Środowiskowego

Norma ISO 14001 to absolutna podstawa w obszarze działań środowiskowych. Jej celem jest ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Zasady normy zmierzają do zminimalizowania zużycia energii, wody oraz surowców oraz zwiększenia efektywności ich wykorzystania. Dzięki temu wydajność wszelkich procesów jest podniesiona. Bardzo ważny jest też tutaj aspekt zmniejszenia ilości powstających w firmie odpadów oraz zanieczyszczeń.

System Zarządzania Energią

Kolejnym standardem, na który warto zwrócić uwagę jest System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 5001. Stanowi on idealne uzupełnienie dla Systemu Zarządzania Środowiskowego. Ta norma skupia się na zmniejszeniu ilości energii potrzebnej do prowadzenia działalności oraz optymalizacji jej wykorzystania. Ważnym aspektem tutaj jest także zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, dzięki czemu ograniczamy zanieczyszczenie środowiska.

Badanie śladu węglowego

Organizacja, która traktuje sprawy środowiskowe poważnie powinna też monitorować swój niekorzystny wpływ na środowisko i nieustannie starać się go ograniczać. Można to zrobić poprzez pomiar śladu węglowego. Ślad węglowy to ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych przez daną organizację, produkt lub proces. Monitorując jego poziom możemy realnie ocenić wpływ na środowisko oraz porównywać się z wynikami uzyskiwanymi przez inne firmy.

Czytany 1095 razy

Biznes i finanse

  • 1