poniedziałek, 22 marzec 2021 12:25

Jak rozpoznać toksyczny związek?

jak zakończyć toksyczny związek jak zakończyć toksyczny związek

Związek dwóch osób to nie zawsze sielanka, miłość i radość. Jak wiadomo, sytuacje życiowe bywają różne. Jeszcze gorzej to wygląda, gdy mamy do czynienia z relacją o charakterze toksycznym, co może doprowadzić do wyniszczenia jednego z partnerów.

Jak rozpoznać, gdy w związku dzieją się złe rzeczy?

Czym jest toksyczny związek?

Toksyczny związek to ten typ relacji między partnerami, w której jedna strona wykorzystuje drugą i ją od siebie uzależnia. Jednym z najważniejszych wyznaczników prawidłowo funkcjonującej relacji jest nie tylko oparcie na wzajemnej miłości, ale i poszanowanie siebie i szacunek do drugiej osoby, co łączy się także z poczuciem bezpieczeństwa. Niestety w związkach toksycznych jest to zaburzone, a co za tym idzie, nie ma tam miejsca na szczęście i radość. Opiera się to prostej relacji – jedna strona daje z siebie wszystko, z kolei druga absolutnie nic. To wypaczony związek, który prędzej czy później źle się kończy.

Jak zakończyć toksyczny związek?

Jednym z podstawowych problemów toksycznych związków jest ich rozpoznanie, a jeszcze większym – jego zakończenie. Niestety relacja ta opiera się za uzależnieniu drugiej osoby od siebie, przez co bardzo trudno jest odejść, nawet jeżeli dostrzega się problem. Kilka sposobów na to, jak zakończyć toksyczny związek doradza polowki.pl. Po pierwsze istotne będzie uświadomienie sobie, że jest się w niezdrowej relacji, po drugie dobrze też zweryfikować powody, dla których tak się stało, a po trzecie, trzeba znaleźć z tego wyjście. Należałoby  albo skonfrontować się z partnerem i spróbować wypracować relację w związku, albo definitywnie zerwać te więzy.

Jak rozpoznać, że jest się w toksycznym związku?

Rozpoznanie toksycznego związku nie jest wcale takie trudne, choć osoby, które w nim tkwią, mogą mieć z tym duży problem. Będąc w relacji, gdy oddaje się całą miłość drugiej sobie, najczęściej nie dostrzega się tego, ze sporo się na tym samemu traci. Warto więc przyjrzeć się temu, jakie są najistotniejsze symptomy, świadczące o tym, że taki związek może mieć znamiona toksycznego.

Osoby będące ofiarami toksycznego związku, najczęściej całe swoje życie poświęcają drugiej osobie, jednocześnie rezygnując z własnych planów, marzeń i chęci, uznając, że nie są one ważne i że z pewnością nie spotkałyby się z aprobatą. To oczywiście wiąże się z drugim symptomem, czyli ograniczeniem wyrażania własnego zdania – nie mówi się o swoich potrzebach, a wszystkie swoje działa dostosowuje się pod oczekiwania, nie dyskutując.

Niestety w toksycznych związkach bardzo często dochodzi także do przemocy psychicznej, która może objawiać się między innymi częstym ubliżaniem, wyśmiewaniem i poniżaniem, także w obecności innych osób. Nierzadko idzie to w parze z umacnianiem w przeświadczeniu, że nie jest się nic wartym bez drugiej osoby. Jest się więc więźniem w relacji, która dodatkowo podszyta jest ostrą zazdrością, co uniemożliwia, chociażby samotne wyjścia na miasto czy kontakty ze znajomymi. Toksyczny partner jest mistrzem w manipulacji emocjonalnej.

Wszystko to składa się na fakt, iż osoba będąca w takim związku, czuje się nieszczęśliwie, jest przygnębiona, ma depresję oraz zaniżoną samoocenę. Ma wrażenie, że jest wszystkiemu winna, nawet jeżeli nic nie zrobiła źle, dodatkowo pojawiają się problemy z kontrolowaniem emocji i siłą rzeczy w rej relacji jest całkowicie osamotniona.