piątek, 31 lipiec 2020 10:01

Do czego służą elektromagnesy?

Elektromagnesy Elektromagnesy

Elektromagnes określany jest potocznie jako cewka – zwojnica z rdzeniem pośrodku.

Sama nazwa elektromagnes wywodzi się od właściwości urządzenia, które na skutek pola magnetycznego wytwarzanego podczas przepływu prądu staje się silnym magnesem. W praktyce elektromagnesy wykorzystywane są między innymi w prądnicach, bezpiecznikach instalacji elektrycznej czy w telewizorach.

Czym jest elektromagnes?

Elektromagnes to urządzenie, które pod wpływem prądu elektrycznego wytwarza pole magnetyczne zanikające, gdy prąd przestanie płynąć. Budowa elektromagnesu zbliżona jest do zwojnicy z rdzeniem wytworzonym z ferromagnetyka (zazwyczaj stali niehartowanej). Miękka stal szybko się magnesuje i rozmagnesowuje. Z kolei elektromagnesy prądu przemiennego posiadają rdzeń z blach oddzielonych izolacją zmniejszającą straty energii.

Elektromagnes wytwarza tym silniejsze pole magnetyczne, im większe jest natężenie przepływającego prądu i im więcej zwojów posiada cewka. Najsilniejsze z nich wytwarzane są na bazie cewek nadprzewodzących wykonanych z nadprzewodników, które w bardzo niskich temperaturach nie wykazują oporu elektrycznego.

Gdzie wykorzystywane są elektromagnesy?

Elektromagnesy dostępne na stronie elstyk.com to urządzenia wykorzystywane w wielu różnorodnych branżach – od urządzeń specjalistycznych po przedmioty codziennego użytku. Mogą służyć jako element prądnicy czy silnika elektrycznego. Elektromagnes można znaleźć także w automatycznych bezpiecznikach instalacji elektrycznej i w elektrycznych stacjach zasilających, gdzie stanowią element wyłączników nadmiarowych.

Elektromagnesy zastosowanie znajdują również w komputerach, telewizorach i telefonach komórkowych odpowiadając za dźwięk i obraz. Pole magnetyczne elektromagnesu odchyla wiązki elektronów, które następnie padają na ekran telewizora tworząc jego obraz. Dźwięk słyszany przez telefon powstaje na skutek poruszania membraną słuchawki przez elektromagnes, który powoduje drgania i wytwarzanie dźwięku. Elektromagnesy służą też jako element dzwonków elektrycznych, gdzie przyciągają młoteczek do dzwonka przerywając obwód elektryczny oraz instalacji alarmowych.

Praktyczne właściwości elektromagnesu znalazły zastosowanie w badaniach naukowych i medycynie. Wykorzystuje się je do budowy akceleratorów pozwalających na badanie cząstek elementarnych. Elektromagnesy są również częścią aparatu tomograficznego, który umożliwia uzyskanie obrazu wnętrza ciała.