wtorek, 30 sierpień 2022 06:32

Czym jest e-zwolnienie i jak je uzyskać?

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online pexels

E-zwolnienie to elektroniczne L4, które po wystawieniu automatycznie przesyłane jest do systemu ZUS. Dostępne jest również na Platformie Usług Elektronicznych na koncie płatnika składek, czyli pracodawcy. Czym różni się e-zwolnienie od tradycyjnego dokumentu? Co przysługuje pracownikowi przebywającemu na L4?

Czym jest e-zwolnienie?

E-zwolnienie to elektroniczna forma L4, która od 1 grudnia 2018 roku zastąpiła papierowe zwolnienie lekarskie. Zaletą L4 online jest to, iż po jego wystawieniu automatycznie jest ono przesyłane do ZUS-u oraz na konto PUE pracodawcy. Jeśli natomiast pracodawca nie posiada profilu na PUE, wówczas konieczne jest dostarczenie mu papierowej wersji dokumentu w terminie do 7 dni od daty wystawienia. E-zwolnienie wystawiane jest podczas wizyty lekarskiej, również podczas teleporady. Jak uzyskać zwolnienie lekarskie online bez wychodzenia z domu? Umożliwia to m.in. serwis Welbi, oferujący dostęp do lekarzy 7 dni w tygodniu o każdej porze dnia. 

Kto ma prawo do zwolnienia lekarskiego? 

E-zwolnienie może być wystawione każdej ubezpieczonej osobie, której stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych, lub z różnych przyczyn wystąpiła konieczność opieki nad członkiem rodziny. Prawo do zwolnienia lekarskiego przysługuje przede wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Najwięcej pytań i wątpliwości w kwestii prawa do L4 wzbudza umowa zlecenie. Pracownik zatrudniony na jej podstawie objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym, ale nie chorobowym. Oznacza to, że nie przysługuje mu prawo do zwolnienia lekarskiego. Możliwe jest jednak rozszerzenie składek umowy zlecenie o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składki zdrowotne są jednak pobierane z wynagrodzenia (jako płatność we własnym zakresie). Formalności w tej kwestii leżą po stronie pracodawcy, który po wyrażeniu woli pracownika składa odpowiedni wniosek o rejestrację w urzędzie ZUS. Zanim ubezpieczenie chorobowe zostanie aktywowane, a pracownik nim objęty, składka musi być opłacana nieprzerwanie od 90 dni. 

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Według polskiego prawa pracy maksymalny okres przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim wynosi 182 dni. Wyjątkiem jest m.in. ciąża, która umożliwia pozostanie na L4 do 270 dni. Osoby, które nie powróciły do zdrowia po 182 dniach, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, które trwa do 12 miesięcy. Decyzja o jego przyznaniu leży po stronie lekarza orzecznika z ZUS-u.

Osobną kwestią są zasiłki opiekuńcze, czyli zwolnienia na dziecko lub opiekę nad rodzicem. W przypadku dzieci do 14. roku życia rodzicowi przysługuje 60 dni L4 w roku. Powyżej 14. roku życia limit L4 wynosi 14 dni w roku. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą wykorzystać 30 dni zwolnienia lekarskiego w roku. Na opiekę nad rodzicem przysługuje 14 dni w ciągu roku. 

Wynagrodzenie podczas trwania L4

Przebywanie na L4 uprawnia pracownika do otrzymania zasiłku chorobowego, przysługującego podczas trwania niezdolności do pracy. W przypadku zatrudnionych na umowę o pracę zasiłek wypłacany jest po 30 dniach od zgłoszenia pracownika do ZUS-u. Zatrudnieni na umowę zlecenie na wypłatę zasiłku muszą poczekać dłużej, bo do 90 dni. Czas oczekiwania nie dotyczy zwolnienia wystawionego pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Zasiłek chorobowy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia. Dotyczy to również tzw. zwolnienia na dziecko lub opieki nad rodzicem. Wyjątkami są ciąża, wypadek podczas pracy, choroba zawodowa. Wówczas zasiłek wypłacany jest w wysokości 100%.