piątek, 14 kwiecień 2017 10:18

Usługi rewitalizacji historycznych założeń ogrodowych

Rewitalizacja historycznych założeń ogrodowych to w dużym skrócie przywrócenie dawnej świetności zabytkowym parkom i ogrodom, a także innego typu terenom położonym przy obiektach takich jak odrestaurowane pałace czy dawne dworki. Nie chodzi jednak o dokładne odwzorowanie ich wyglądu sprzed lat, ale o wyeksponowanie walorów elementów historycznych przy jednoczesnym udostępnieniu przestrzeni przybyłym w celach rekreacyjnych. Nie jest więc to zadanie łatwe.

 

Jeżeli zachowały się plany zagospodarowania danego terenu, oryginalne albo przynajmniej o wartości w tej chwili już historycznej, są oczywiście brane pod uwagę, choć mniej reprezentacyjne fragmenty, takie jak na przykład ogrody warzywne, mogą zostać w dużym stopniu odmienione, dajmy na to, przez postawienie tam placu zabaw czy siłowni na wolnym powietrzu. – Projektant sprzed wieków na pewno nie przewidział podobnego wykorzystania przestrzeni, umiejętne jednak wkomponowanie w nią takiego elementu jest nie tylko możliwe, ale także estetyczne i użyteczne – mówi specjalista z wykonującej tego typu usługi firmy Park M.

Przed przystąpieniem do prac

Prace rewitalizacyjne powinny zostać poprzedzone konsultacjami z lokalnym konserwatorem zabytków (który też ostatecznie musi zatwierdzić cały projekt), architektami krajobrazu bądź specjalistami z zakresu zabytkowych założeń rezydencjonalnych (często również z ramienia konserwatora), a najlepiej także konsultacjami społecznymi. Analizy historyczne przydadzą się zwłaszcza wtedy, gdy wiedza na temat stanu danej przestrzeni sięga np. maksymalnie kilkadziesiąt lat wstecz, podczas gdy oryginalnie przestrzeń ta projektowana była dwa albo nawet trzy razy dawniej. Bazuje się wówczas na domniemaniu, opartym na znanych sposobach kształtowania innych, podobnych terenów w danym okresie historycznym.

Aranżacja zieleni

Jeżeli w zabytkowej kompozycji zieleni pojawiły się ubytki, zostają one uzupełnione nasadzeniami w postaci odpowiednio ukształtowanych krzewów i drzew. Nie zawsze muszą to być jednak gatunki, które rosły tam wcześniej. Coraz częściej w rewitalizacji historycznych założeń ogrodowych wykorzystuje się rośliny typowe dla ogrodów współczesnych, w tym również nawet pochodzące z innych kontynentów. Popularnym zabiegiem jest nasadzanie bardziej ozdobnych gatunków bliżej centralnego obiektu, np. pałacu, i mniej dekoracyjnych w miarę wzrostu odległości od niego. Warto tu dodać, że gdy na danym obszarze rosną drzewa cenne gatunkowo, to nawet jeśli pozostają one w kolizji z historycznymi założeniami ogrodu czy parku, powinno się je pozostawić na miejscu aż do ich naturalnej śmierci.

Dodatki do założeń

Rewitalizacja obejmuje jednak nie tylko zieleń, ale także ścieżki, zbiorniki wodne, elementy oświetlenia oraz małej architektury. Niektóre budowle, np. zabytkowe pawilony, można pozostawić w efektownym stanie zabezpieczonej ruiny, z odrestaurowaniem jedynie dojścia do nich. Wiele z tego typu „dodatków” nie ma nic jednak wspólnego z oryginalnymi projektami, ale trudno sobie już w tej chwili nawet wyobrazić współcześnie odrestaurowany obiekt bez efektownego podświetlenia zabytkowych murów czy wyjątkowo okazałych drzew albo bez ławek, których usytuowanie podkreśla ważniejsze punkty widokowe na danym terenie i które służą odpoczynkowi przechadzających się po nim ludzi.