piątek, 22 styczeń 2021 10:08

Na czym polega outsourcing?

wirtualne biuro wirtualne biuro

Outsourcing w najprostszym tłumaczeniu to przekazanie części zadań, funkcji, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej. Spotykany jest najczęściej w takich dziedzinach, jak księgowość, audyt, szkolenia czy IT, jednak z biegiem lat lista ta ulega wydłużeniu.

Zastanów się nad oddaniem części obowiązków swojej firmy profesjonalistom, być może outsourcing jest również dla Ciebie.

Zalety outsourcingu

Decydując się na zlecenie części zadań firmie zewnętrznej, przede wszystkim możesz skupić się na głównych celach i zadaniach swojego przedsiębiorstwa. Na przykład wybierając wirtualne biuro nie musisz martwić się o bieżącą obsługę korespondencji służbowej. Ponadto, to znaczna redukcja kosztów. Nie zachodzi potrzeba zatrudniania i doszkalania własnej specjalistycznej kadry, inwestowania w bazę techniczną np. niezbędną do prowadzenia księgowości. Outsourcing to także duże odciążenie, które część spraw firmy pozostawia w rękach eksperta, przez co Twoi pracownicy skupią się jedynie na powierzonych im zdaniach.

Dostęp do specjalistów i fachowej wiedzy oraz wyższa jakość wykonywanych działań z pewnością pozytywnie wpłyną na rozwój Twojej firmy. Outsourcingiem możesz objąć funkcje pomocnicze, takie jak finanse, kadry czy obsługa klienta lub poboczne, do których zalicza się sprzątanie, ochrona czy catering. Określ funkcje i misje swoje biznesu i odpowiedz sobie na pytanie w czym tkwi wartość Twojej firmy, a z pewnością podejmiesz właściwą decyzję.

Wybór zaufanej firmy to podstawa

Korzystanie z pomocy firmy zewnętrznej to dobre rozwiązanie. Na przykład biuro Warszawa spełnia wszystkie wymogi przewidziane prawem. Dodatkowo wirtualne biuro wdraża wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy. Warto zwracać uwagę na takie kwestie. Wybierz odpowiedni pakiet i zapomnij o rachunkach na sześć miesięcy lub rok. Pracuj i działaj, a wgląd w dokumenty będziesz miał nieustannie.

Rodzaje outsourcingu

Podstawowe dwa rodzaje outsourcingu odnoszą się do miejsca oddelegowania zadań. W związku z tym, wyróżniamy outsourcing zewnętrzny, czyli przydzielenie obowiązków zewnętrznemu podmiotowi. Z kolei outsourcing kapitałowy polega na założeniu tak zwanej spółki-córki, która przejmuje określony umową obszar działalności przedsiębiorstwa. Jeśli Twoja firma wykazuje dynamiczny rozwój, który niesie za sobą także znaczący wzrost obowiązków, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy ekspertów z danej dziedziny. Odpowiednio przemyślane i przygotowane działanie z pewnością przełoży się na wiele korzyści.