środa, 20 październik 2021 12:34

Inspektor nadzoru - odpowiedzialne stanowisko

narzedziomania.pl narzedziomania.pl pixabay

Obowiązki inspektora nadzoru należą do specyficznych, choć wiele osób uważa, że istotę jego działalności jest odpowiedzialność za zgodną z założeniami realizację projektów, które związane są z budową, modyfikacją, ekspansją i rewitalizacją obiektów prywatnych i użytku publicznego.

Po uważnym przyjrzeniu się jego pracy okazuje się, że obejmuje on wiele aspektów niewidocznych na pierwszy rzut oka. Dlatego też postanowiliśmy w ramach niniejszego artykułu dokładniej przyjrzeć się specyfice tej owianej mgiełką tajemnicy profesji.


Nie lada zaskoczeniem dla osób niezaznajomionych z tematyką budowlaną jest wiadomość, że za prawidłową jakość i zgodnym z projektem oraz obowiązującymi przepisami wykorzystaniem materiałów zarówno tych przeznaczonych do konstrukcji jak i pozostałych odpowiada inspektor nadzoru budowlanego. W praktyce oznacza to, że musi natychmiast zgłosić właściwym organom wszelkich niezgodności związanych ze specyfiką wbudowanych materiałów na przykład takich jak cegły, dachówki, rynny czy elementy dekoracyjne, które obejmował projekt wstępny i za które zapłacił już inwestor. Jeżeli tego nie zrobi, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z uwagi na fakt, iż zataja on istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji budynku dane.


Jak można mówi nam redaktor portalu narzedziomania.pl; ważnym zadaniem inspektora nadzoru jest kontrola uprawnień, potwierdzonych stosownym certyfikatem, osób pracujących na budowie, szczególnie w zakresie eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywania prac określonych jako niebezpieczne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie zgłasza je kierownikowi budowy, który powinien oddelegować pracownika na właściwe przeszkolenie lub w ostateczności rozwiązać umowę dotycząca pracy przy realizacji tego projektu.


Praca inspektora nadzoru wiązać też się będzie z wydawaniem opinii o stanie oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej przed użytkowaniem, którą następnie winien przekazać inwestorowi. Dokonując kontroli można stwierdzić występowanie niedociągnięć lub nieścisłości, które w jak najszybszym czasie powinny zostać usunięte. W przeciwnym przypadku budowla taka zostanie zaopiniowana negatywnie, natomiast inwestor nie będzie mógł rozpocząć wykorzystywania jej do celów określonych w planie budowy. Niebagatelnym obowiązkiem omawianego eksperta jest także kontrola finansów oraz wywiązanie się ekipy budowlanej z przedstawionego kosztorysu.

To właśnie dzięki sumiennej pracy tego eksperta można wyeliminować wiele problemów takich jak nieuzasadnione oszczędności na materiałach, zastosowanie materiałów nietrwałych, niebezpiecznych lub służących do innych celów czy łapówki, które to problemy są bardzo istotne dla właściwej współpracy między zainteresowanymi stronami. Posiadając tę wiedzę będziemy lepiej zorientowani jak może i powinna wyglądać nasza współpraca z inspektorem nadzoru przy realizacji ewentualnej inwestycji, jakie są jego obowiązki, co pozwoli na uniknięcie nieporozumień i umożliwi sprawniejsze finalizowanie inwestycji.