czwartek, 08 wrzesień 2022 06:16

Ewidencja czasu pracy – co warto wiedzieć na ten temat?

program do ewidencji czasu pracy od kadromierz.pl program do ewidencji czasu pracy od kadromierz.pl Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Od tego, ile dokładnie godzin przepracuje dany pracownik zależeć będzie jego wynagrodzenia, a także często dodatkowe elementy wypłaty czy ubezpieczenia.

Dlatego też, każdy pracodawca powinien odpowiednio ewidencjonować czas pracy każdego pracownika. Co dokładnie warto wiedzieć na temat ewidencjonowania czasu pracy, a także, w jaki sposób warto go prowadzić?

Najważniejsze informacje dotyczące ewidencji czasu pracy

Sprawy formalne związane z ewidencjonowaniem czasu pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1.01.2019 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Określone są w nim m.in. dokumenty związane z ewidencją czasu pracy. W dokumentach prowadzonych w tym celu powinny znajdować się informacje dotyczące liczby przepracowanych godzin oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Oprócz tego, wyróżnione powinny być informacje dotyczące pracy w godzinach nocnych, godzin nadliczbowych, dyżurów, dniach wolnych od pracy, nieobecnościach w pracy tych usprawiedliwionych i nie, zwolnień od pracy. Ewidencjonowana też powinna być praca wykonywana przez młodocianych pracownikach przy pracach, które są wzbronione dla młodocianych, ale jednocześnie dozwolone w celu odbywania przez nich praktyk zawodowych. Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących tego, co powinno znajdować się w dokumentacji rcp, a także jak ją prowadzić należy szukać w wyżej wspomnianym rozporządzeniu.

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy? Postaw na rozwiązania online

Ewidencja czasu pracy może być prowadzona na różne sposoby. Jednym z wygodniejszych i praktyczniejszych jest użycie odpowiedniego programu komputerowego. Przykładem może być tutaj program do ewidencji czasu pracy od kadromierz.pl. Jest to rozwiązanie o wiele wygodniejsze niż wypełnianie klasycznych, papierowych dokumentów. Program jest o tyle wygodny, że można z niego korzystać w dowolnym miejscu, także online. To znacznie ułatwia prowadzenie ewidencji, zmniejsza bowiem ryzyko popełnienia błędu w czasie wypełniania dokumentów. Ma to też wpływ na prawidłowość rozliczeń wynagrodzeń pracowników. Z takiego rozwiązania mogą korzystać kadry firm działających w różnorodnych branżach. Program ten oferuje też wiele przydatnych w czasie przygotowywania pracowniczej dokumentacji funkcji. Wymienić tutaj można m.in.: grafik pracy, automatyczny grafik pracy, rejestrator czasu pracy, raporty i statystyki, a także elektroniczne wnioski urlopowe.