niedziela, 10 czerwiec 2018 14:53

Hardiness drogą do sukcesu

Osoby obejmujące wysokie i odpowiedzialne stanowiska narażone są na bardzo duży stres i napięcie psychiczne. Często te właśnie problemy znacząco odbijają się na jakości ich pracy. Skutkuje to nie tylko brakiem efektywności przy wykonywanych obowiązkach, ale powoduje także wypalenie zawodowe i kryzysy psychiczne. Czy jest sposób, aby pracować skutecznie zachowując motywację, siłę i zdrowie? Z pomocą przychodzi Hardiness, czyli trening odporności psychicznej.

 

Czym jest Hardiness?

Hardiness, czyli trening odporności psychicznej to warsztaty, które mają za zadanie nauczyć uczestników radzenia sobie z przeciwnościami losu oraz wzmocnić ich siłę i odporność psychiczną. W znaczący sposób podnosi motywację do działania, dodaje odwagi i uczy panowania nad sytuacją. O jego przydatności może świadczyć fakt, iż wykorzystywany jest do szkolenia rekrutów do Sił Specjalnych USA czy żołnierzy armii izraelskiej. Korzystają z niego również menedżerowie, pielęgniarki oraz przedstawiciele innych zawodów, w których umiejętność panowania nad stresem i twardość psychiczna są niezbędne do efektywnego działania.

Czego uczy trening Hardiness?

Osoby działające w biznesie często zmuszone są do podejmowania niezwykle istotnych decyzji i odpowiedniego zarządzania ludźmi oraz zasobami finansowymi wielkich przedsiębiorstw. To wszystko doprowadzić może do nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego, co niejednokrotnie skutkuje brakiem motywacji i efektywności w działaniu spowodowanych zbyt dużym obciążeniem psychicznym.

Hardiness pomaga poznać samego siebie, swoje reakcje i własne stany emocjonalne oraz uczy panowania nad nimi. Pozwala zlikwidować negatywne przekonania i błędy w myśleniu, które mają negatywny wpływ na psychikę. Trening odporności psychicznej szkoli pracowników w zakresie utrzymywania poczucia kontroli. Uczy, czym jest stres, jak sobie z nim radzić i jak go odpowiednio wykorzystać. Wyzwala zaangażowanie i otwartość na nowe wyzwania, pokazuje jak utrzymać motywację nawet w trudnych chwilach. Kolejnym ważnym aspektem jest nauka nowych pozytywnych nawyków i trwałej zmiany zachowania, a także zachowania samokontroli i siły woli. Hardiness szkoli również w zakresie utrzymywania koncentracji i skupienia uwagi.

- Trening ten skupia się także na innym ważnym aspekcie zapewniającym dobre samopoczucie czyli na zdrowiu fizycznym. Uświadamia silny związek ciała z psychiką i uczy skutecznych technik relaksacyjnych – dodaje nasz rozmówca reprezentujący firmę Vademecum – Konferencje i Szkolenia.

Trwałe efekty

Wszystkie wymienione wcześniej aspekty pozwalają skutecznie walczyć z trudnościami takimi jak wypalenie zawodowe, brak energii, poczucie zagrożenia i kryzysy psychiczne. Pokonanie tych problemów znacząco odbija się na jakości i efektach pracy oraz osobistym zadowoleniu pracowników, którzy zaczną czerpać satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Uczestnictwo w tego typu szkoleniach może okazać się niezbędne, jeśli zależy nam na skuteczności naszych działań i odnoszeniu sukcesów zachowując przy tym zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne.