środa, 27 październik 2021 04:39

Czym jest upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka upadłość konsumencka pixabay

Duże zadłużenie może prowadzić do sytuacji, w której dana osoba nie jest w stanie dalej spłacać zobowiązań.

Spirala długów to sytuacja, w której zapożyczanie się w dłuższym okresie prowadzi do sytuacji, gdzie same odsetki od zadłużenia rosną szybciej, niż następuje spłata pożyczonego kapitału. W takiej sytuacji dla wielu osób jedynym sposobem na wyjście z długów jest upadłość konsumencka. To rozwiązanie skierowane do osób fizycznych, które nie prowadza działalności gospodarczej. Jego celem jest zapewnienie możliwości oddłużenia osoby, która po prostu stała się niewypłacalna. Gdy chce się skorzystać z takiego rozwiązania warto dokładnie zapoznać się z procedurą https://www.dgakancelaria.pl/upadlosc-konsumencka/. Pozwala to między innymi dowiedzieć się, jakie są etapy przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Jej początkiem zawsze jest złożenie wniosku. Zrobić to może zarówno konsument, ale również wierzyciele.

Co daje upadłość konsumencka?

Należy zdawać sobie sprawę, że upadłość konsumencka nie jest umorzeniem długów. Rzadko zdarza się, aby sąd odstąpił od ustalenia planu spłaty wierzycieli. Natomiast zdarza się, że regularne spłaty zobowiązań mogą prowadzić po pewnym czasie do umorzenia pozostałych do spłacenia zobowiązań. Natomiast upadłość konsumencka 2021 jest sposobem na zatrzymanie spirali zadłużenia. Pozwala to między innymi zawiesić postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Dodatkowo zatrzymane jest naliczanie dalszych odsetek. W ten sposób osoba zadłużona może wrócić do sytuacji, w której nie jest obciążona niemożliwymi do spłacenia zobowiązaniami. Gdy chce się rozpocząć procedurę upadłości trzeba liczyć się z pewnymi wydatkami. Takie upadłość konsumencka koszty to początkowo opłata za złożenie wniosku. Natomiast trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami, które związane z kosztami postępowania, które prowadzone jest już po ogłoszeniu upadłości. Zależą one od czasu trwania postępowania. Dodatkowe wydatki mogą być związane również z koniecznością opłacenia prawników, którzy będą prowadzili sprawę przed sądami.