czwartek, 15 październik 2020 12:01

Zajęcia dla dzieci – jak zadbać o rozwój młodego człowieka?

Zajęcia dla dzieci w Poznaniu Zajęcia dla dzieci w Poznaniu

Sposób, w jaki wiedza przekazywana jest młodemu człowiekowi, wywiera znamienny wpływ na jego przyszłość. Potrafi z równie wielkim natężeniem wzbudzić w nim pasję, jak też nieodwracalnie zniechęcić do dalszej edukacji.

Co więcej, nauczyciel, przez swoje podejście do ucznia, kształtuje go od strony psychologicznej, budując poczucie własnej wartości, otwartej postawy, ciekawości świata i ludzi. Dlatego tak ważny jest dobór adekwatnych metod nauczania i wychowania na wczesnym etapie rozwoju człowieka. Odpowiedzią na te potrzeby są zajęcia dla dzieci, odbywające się w Poznaniu.

Nauka i wychowanie jako elementy zajęć dla dzieci

Nauka nie powinna pozostawać w oderwaniu od dobrego wychowania. To z kolei sprowadza się do budowania i umacniania w człowieku poczucia własnej wartości, silnej woli w dążeniu do celu oraz entuzjazmu, jaki powinien mu towarzyszyć w drodze do jego osiągania. Należy odejść od podejścia nastawionego wyłącznie na wymaganie i ocenę rezultatów na rzecz tego przyjaznego i doceniającego.

Takie założenia realizują zajęcia dla dzieci w Poznaniu, których nieodłącznym elementem jest przyjazna atmosfera rozwoju. Wśród jej podstawowych założeń można wymienić:

  • budowę i umacnianie poczucia własnej wartości,
  • poszukiwanie i rozwój zainteresowań i atutów,
  • pomoc w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
  • rozwój poczucia sprawczości i odpowiedzialności, 
  • rozwój umiejętności interpersonalnych,
  • rozwój umiejętności kooperacyjnych.

Motywacja – jak ją zdobyć?

Nauka powinna być przygodą, nie przykrym obowiązkiem. Dlatego też tradycyjne formy przekazywania wiedzy w postaci "suchego" wygłaszania faktów i wymagania ich nauki na pamięć nie sprawdzają się. W żaden sposób nie zachęcają one dzieci do zgłębiania wiedzy we własnym zakresie, kojarząc się jedynie z nudą i nieprzyjemnymi konsekwencjami w razie niedopełnienia powinności.

Kluczem do sukcesu jest natomiast ukształtowanie w człowieku postawy otwartej na uczenie się jako jego naturalnej cechy. Jest to możliwe dzięki dostosowaniu procesu edukacji do predyspozycji dziecka i ujęciu go w atrakcyjne formy. Zajęcia dla dzieci w Poznaniu odczarowują wizję edukacji, zmieniając zupełnie perspektywę z podejścia roszczeniowego na motywacyjne. Dzięki dedykowaniu poszczególnych programów do kategorii wiekowych, podziałowi tematycznemu zajęć oraz doborowi niekonwencjonalnych metod nauczania, zacierają one granicę między nauką a rozrywką.

Podział programów nauczania na dedykowane dzieciom przedszkolnym oraz szkolnym pozwala dostosować podejście do ich rozwoju intelektualnego oraz emocjonalnego. Kategoryzacja sięga jednak głębiej, pozwalając, w ramach danych kursów, rozwijać konkretne, zindywidualizowane kompetencje.

Czytany 431 razy