poniedziałek, 04 styczeń 2021 12:25

Z czego zbudować ciepłą ścianę jednowarstwową?

bloczki ścienne bloczki ścienne

Przegrody zewnętrzne mogą być wznoszone w postaci ścian o jednej lub kilku warstwach, dlatego nazywane są ścianami jedno , dwu lub trójwarstwowymi. Różnica pomiędzy nimi tkwi w tym, że jednowarstwowe ściany, jak sama nazwa wskazuje, składają się wyłącznie z jednej warstwy – nośnych elementów murowych.

Jakich materiałów użyć do wzniesienia takich ścian, aby była zapewniona należyta ochrona przed utratą ciepła?

 

Różnice pomiędzy jedno‑ i kilkuwarstwowymi ścianami

Ściany trójwarstwowe, czy też trzywarstwowe, mają warstwę konstrukcyjną, izolacyjną i osłonową. Dla porównania, ściany dwuwarstwowe mają tylko dwie pierwsze z wymienionych warstw. Ściany jednowarstwowe z kolei mają jedną warstwę (konstrukcyjną) bloczków o szerokości i właściwościach cieplnych, które zastępują trzy lub dwie warstwy ścian odpowiednio trójwarstwowych i dwuwarstwowych. Są wystarczająco wytrzymałe aby przenieść obciążenia z całego domu na fundamenty i są dobrym izolatorem zapewniającym należytą termoizolację, przez co nie trzeba ich dodatkowo ocieplać.

Z czego murować ściany jednowarstwowe?

Jednowarstwowa technologia wznoszenia przegród zewnętrznych wymaga zachowania staranności przy wykonywaniu muru. Jeśli rezygnujemy z warstwy izolacji termicznej to bardzo istotne jest aby w murze nie pojawiły się mostki termiczne, tj. miejsca osłabień, które mogą powodować ucieczkę ciepła wytworzonego we wnętrzach. Do wzniesienia przegród jednowarstwowych wykorzystuje się materiały murowe o niskim współczynniku przewodzenia ciepła - lambda. Jednym z takich materiałów jest beton komórkowy najniższych odmian gęstości.

Bloczki ścienne wykonane z takiego materiału pozwalają na murowanie „ciepłych” ścian, charakteryzujących się doskonałymi parametrami technicznymi - mur z betonu komórkowego będzie miał wysoką izolacyjność termiczną i odpowiednią wytrzymałość, a dokładność wymiarowa bloczków sprawia, że można murować je na zaprawę cienkowarstwową. Z bloczków z betonu komórkowego muruje się szybko i solidnie!

Dodatkowo należy wspomnieć, że bloczki ścienne z betonu komórkowego (większych szerokości) o gęstości 300–350 kg/m3 spełniają wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych, które wchodzą w życie od 2021 roku. Dlatego można je z powodzeniem wykorzystywać do murowania ścian jednowarstwowych zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości.

Czytany 295 razy