niedziela, 30 kwiecień 2017 07:08

Transport towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne mogą mieć postać stałą, ciekłą albo gazową, jednak niezależnie od stanu skupienia wymagają przewozu w szczególnych warunkach. Warunki te są ściśle określone przez szereg regulacji krajowych i międzynarodowych, a nieprzestrzeganie zaleceń w tym zakresie grozi naprawdę poważnymi sankcjami. Stąd zarówno nadawca przesyłki, jak i przewoźnik oraz kierowca muszą dokładnie orientować się w przepisach i do nich stosować.

Aby pracować z ładunkami zdefiniowanymi jako niebezpieczne, trzeba przejść specjalne szkolenie zakończone zdobyciem uprawnień wymaganych przez międzypaństwową umowę dotyczącą transportu tego typu towarów, nazywaną najczęściej skrótowo ADR. Oprócz tego firmy zajmujące się takimi towarami zobowiązane są wyznaczyć w swoich strukturach doradcę do spraw bezpieczeństwa tudzież stale z takim doradcą współpracować. Na każdym, kto pracuje z ładunkami niebezpiecznymi, spoczywa ogromna odpowiedzialność, ponieważ nieprawidłowe obchodzenie się z nimi może zagrażać mieniu, a także życiu i zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin.

Przed nadaniem

Przed nadaniem towaru należy go sklasyfikować i opatrzyć specjalnym numerem UN, określającym jedną z 13 klas zagrożenia, do której zalicza się ten właśnie towar.

W zależności od stopnia ryzyka, jakie stwarza transport takiej niezwykłej przesyłki, dobiera się sposób jej przewozu oraz zapakowania – mówi przedstawiciel zajmującej się transportem i logistyką firmy Logius Express. Spoczywa to na barkach instytucji nadającej przesyłkę, podobnie jak właściwe, czytelne jej oznakowanie oraz załadunek z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa.

Środki transportu

Do obowiązków przewoźnika należy z kolei weryfikacja wyboru środka transportu i dostarczenie pojazdu spełniającego określone prawnie wymogi. Niezależnie od tego, czy jest to cysterna (służąca do przewozu materiałów płynnych), kontener albo pojazd skrzyniowy (mniej groźne towary stałe przewożone luzem), czy pojazd o specjalnej konstrukcji dopuszczony do przewozu przez Transportowy Dozór Techniczny (towary szczególnie niebezpieczne, np. wybuchowe klasy 1), środek transportu musi być wyposażony w sprzęt gaśniczy, sprzęt awaryjny oraz sprzęt ochrony osobistej, a także urządzenia kontrolne i alarmowe. Podobnie jak opakowania, również sam pojazd musi być odpowiednio oznakowany – odblaskowymi pomarańczowymi prostokątami.

Obowiązki kierowcy

Kierowca przewożący towary niebezpieczne musi przejść odpowiednie szkolenie w zakresie przepisów oraz postępowania w razie wypadków czy awarii. Powinien mieć przy sobie poza tym pisemną instrukcję obchodzenia się z tymi towarami, przetłumaczoną na wszystkie języki krajów tranzytowych. Oprócz niej na wezwanie odpowiednich służb kontrolnych musi okazać szczegółową dokumentację zawierającą wszelkie niezbędne informacje na temat wiezionego ładunku i jego charakteru. To do kierowcy należy odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w należyty sposób, pamiętanie o wymaganych przerwach na odpoczynek, a także niedopuszczenie, by przekroczona została maksymalnie dozwolona ładowność.

Przewóz

Trasa przewozu towarów niebezpiecznych powinna być starannie zaplanowana. Nie wszystkimi bowiem drogami można takie ładunki przewozić, w przypadku niektórych zaś potrzebne jest uzyskanie zgody odpowiednich służb, m.in. Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Nadanie stosownego zgłoszenia spoczywa zasadniczo na przewoźniku (w szczególnych przypadkach na nadawcy towaru), podobnie jak wyznaczenie trasy przejazdu. Należy uwzględnić w niej konieczność ominięcia zabudowanych obszarów miast (zwłaszcza terenów śródmiejskich) lub też np. czynnych ośrodków sportowych i wypoczynkowych, a wybierać za to w miarę możliwości drogi o małym natężeniu ruchu oraz dobrej nawierzchni.

 • Fotowoltaika Kraków – 4 zalety inwestycji w instalacje fotowoltaiczne

  Fotowoltaika Kraków – 4 zalety inwestycji w instalacje fotowoltaiczne

  Rzesza sceptyków instalacji fotowoltaicznej maleje z roku na rok. Coraz więcej osób stawia na odnawialne źródła energii. W ostatnim czasie odpowiadają za to głównie coraz czytaj dalej
 • Prywatny parking przy lotnisku w Balicach: Komfortowe i bezpieczne miejsce na pozostawienie samochodu

  Prywatny parking przy lotnisku w Balicach: Komfortowe i bezpieczne miejsce na pozostawienie samochodu

  . Dla mieszkańców Balic i okolicznych regionów parking balice stanowi wygodne rozwiązanie. Prywatne parkingi przy lotnisku w Balicach oferują dogodne warunki, zapewniając bezpieczne i komfortowe miejsce czytaj dalej
 • 3 powody, dla których Twoje dziecko pokocha półkolonie w mieście

  3 powody, dla których Twoje dziecko pokocha półkolonie w mieście

  Dlaczego rodzice wybierają półkolonie? Te lokalne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży to prosty sposób na zapewnienie opieki, a jednocześnie godzin wypełnionych rozrywką. Dorośli mogą pracować, czytaj dalej
 • Zasłona Tajemniczości: Odkryj Świat Detektorów Podsłuchu i Noktowizorów Cyfrowych

  Zasłona Tajemniczości: Odkryj Świat Detektorów Podsłuchu i Noktowizorów Cyfrowych

  Tajemniczość, intryga, ciekawość - to słowa, które często kojarzą się z detektorami podsłuchu i noktowizorami cyfrowymi. Choć mogą wydawać się rekwizytami filmów szpiegowskich, są one dostępne czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4