środa, 25 lipiec 2018 05:58

Kanalizacja deszczowa – czym się charakteryzuje?

Kanalizacja deszczowa na pozór nie jest skomplikowanym systemem. Tylko na pozór, bowiem w praktyce wykreowanie efektywnego i wydajnego układu rur wespół ze studzienkami jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Trudnym i odpowiedzialnym, ponieważ jak ukazuje nam historia – nieoczekiwana załamania pogody i brak odpowiednich rozwiązań w kwestii kanalizacji deszczowej doprowadziły do wielu śmiertelnych ofiar, nie mówiąc już o ich dobytku.

Czym charakteryzuje się skuteczna kanalizacja deszczowa? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Jedynym skutecznym rozwiązaniem w kwestii kanalizacji deszczowej jest opracowanie modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej, które weźmie pod uwagę wszystkie kryteria wpływające na pracę systemu deszczowej kanalizacji. Najważniejsze z nich to efektywność oraz wydajność, ale żeby sieć funkcjo wała w ten sposób, należy wziąć pod uwagę mnóstwo czynników. Architektura, populacja, obszar, meteorologia to tylko wierzchołek przysłowiowej góry lodowej.

Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej

Podstawowe dane dotyczące sieci deszczowej kanalizacji stanowią tzw. rządne dla studzienek kanalizacyjnych, a także średnice i rzędne wlotu oraz wylotu kolektorów. Sprawnie działająca kanalizacja deszczowa jest efektem stałego monitorowania owych danych i regularnych prac modernizacyjnych. Dane te najczęściej gromadzone są w specjalnych bazach danych, a źródłem ich odczytu jest tzw. mapa zasadnicza. To właśnie z niej można odczytać osie, lub w przypadku większych średnic rur stanowiących sieć – granice zewnętrzne kolektorów kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz ogólnospławnej. Przy uwzględnieniu wspomnianych danych tkwi jednak swego rodzaju ryzyko, bowiem mapy zasadnicze nie zawierają spójności topologicznej, która nie rzadko przyczynia się do zaniżonej funkcjonalności sieci – zwłaszcza w wypadku skrajnych opadów.

O najnowocześniejszych i zaawansowanych technologicznie rodzajach kanalizacji deszczowej można przeczytać na stronie internetowej renomowanej i profesjonalnej marki Uponor. 

Czytany 734 razy

Technika i gadżety

  • 1