wtorek, 03 marzec 2020 13:40

Jakie informacje powinny znajdować się w karcie charakterystyki substancji?

 Karta charakterystyki preparatu Karta charakterystyki preparatu

Producent, dystrybutor lub importer chemikaliów ma obowiązek posiadać kartę charakterystyki preparatu (SDS) dla każdej niebezpiecznej substancji chemicznej i dostarcza ją dalszym użytkownikom. Informacje zawarte w karcie muszą być przedstawione w spójnym, łatwym w obsłudze formacie 16 sekcji.

Karta charakterystyki preparatu zawiera wskazówki, które pomogą osobom zajmującym się niebezpiecznymi chemikaliami w bezpieczny sposób na ich magazynowanie i użycie. Komu jednak należy przekazać charakterystyki substancji ?

 

Czy informacje zawarte w kartach charakterystyki substancji są poufne?

Absolutnie nie. Nie można narzucać poufności informacji, które powinny być zawarte w karcie charakterystyki. Tylko jedna rzecz może pozostać „ukryta” w karcie charakterystyki, a jest to tajemnica nazwy chemicznej, a nawet to tylko w niektórych przypadkach.

Na przykład, jeśli produkt zawiera substancje niebezpieczne, które przekraczają pewne stężenia (zwykle 0,1 procent lub 1 procent), musimy wskazać je w punkcie 3 karty charakterystyki. Nie możemy ich po prostu ukryć.

Ponieważ informacje w karcie są jawne, każda osoba, aby bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami w obrocie może ją otrzymać.

Czy karta charakterystyki jest przeznaczona wyłącznie do kontroli chemicznej lub innych organów regulacyjnych?

Nie. Karty charakterystyki preparatu są istotnym źródłem informacji dla osób zajmujących się chemikaliami. Przykładowo należą do nich inżynierowie ds. bezpieczeństwa, konsultanci ds. chemikaliów, lekarze, przewoźnicy i kierownicy magazynów. Sekcja 8 karty charakterystyki ma kluczowe znaczenie dla profesjonalnych użytkowników, takich jak inżynier bezpieczeństwa. W tej części wskazano wyposażenie ochronne (maska ochronna, filtr, obuwie robocze, odzież itp.). W tej sekcji wskazano również, na jakie substancje narażeni są pracownicy i jakie są granice bezpiecznego użytkowania. Innym przykładem jest lekarz, który potrzebuje kart charakterystyki do przygotowania oceny ryzyka w miejscu pracy. W takim przypadku dane SDS stanowią podstawę do przygotowania takiej oceny / dokumentu. Osoby związane z gospodarką odpadami mogą znaleźć odpowiednie informacje w sekcji 13. Sekcja 14 jest ważna dla przewoźników, dlatego są oni informowani o rodzaju transportowanych chemikaliów.

Wszystkie informacje są gromadzone w jednej karcie charakterystyki i dlatego są przeznaczone dla różnych osób wiązanych ze stosowanie preparatów niebezpiecznych, a nie tylko inspektorów i kontrolerów, co często jest powszechnym przekonaniem. Kartę SDS dostarcza się w nieodpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji. Powinna być sporządzona przez wykwalifikowane osoby mające odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, toksykologii, prawa itp. Jeśli brakuje nam takiej wiedzy, skorzystajmy z profesjonalnej firmy doradczej.

Czytany 864 razy

Technika i gadżety

  • 1