piątek, 23 kwiecień 2021 12:42

System przeciwpożarowy – Zasilanie awaryjne w systemach przeciwpożarowych

system przeciwpożarowy system przeciwpożarowy pixabay

Zapewnienie zasilania zapasowego w systemach przeciwpożarowych służy podtrzymaniu pożarowych funkcji wykonawczych i sygnalizacyjnych. Poniżej opisano najważniejsze zagadnienia z tym związane w tym: źródła zasilania, okablowanie i powiązane aspekty formalne.

Pierwszym źródłem informacji jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Akt ten reguluje konieczność wyposażenia budynków w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Widzimy więc że ustawodawca pozostawił konieczność zasilania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym podczas akcji ratunkowo-gaśniczej. Z tym stanowiskiem nie do końca zgadzają się niektórzy przedstawiciele służb ratunkowych, którzy argumentują, iż podtrzymanie takiego zasilania może stanowić dla nich niebezpieczeństwo. Zwłaszcza w kontekście tego, że urządzenia te i tak posiadają własne, bezpieczniejsze źródło awaryjnego zasilania w postaci baterii akumulatorów. Niemniej stanowisko Ministra Infrastruktury pozostaje w mocy. Potwierdzają je także wytyczne SITP w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pożaru z roku 2011.

Przewody używane do zasilania i sterowania urządzeń ochrony przeciwpożarowej muszą zapewniać ciągłość dostawy energii przez czas wymagany do uruchomienia i działania tychże urządzeń. Muszą więc posiadać klasę PH wynoszącą zwykle 30 minut, lecz w praktyce używane są kable o klasie PH 90. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdziemy we wspomnianym dokumencie wydanym przez SITP. Znajdziemy tam również wzmiankę o możliwości zamiany źródła energii elektrycznej z publicznej sieci elektroenergetycznej na zespół urządzeń awaryjnych prądotwórczych.

Pojemność akumulatorów zasilania rezerwowego (szczególnie dla centrali sygnalizacji pożaru) powinna umożliwić podtrzymanie pracy dozorowej systemu przez co najmniej 72 godziny i dodatkowo zapewniać możliwość pracy alarmowej przez co najmniej 30 minut. Możliwe jest skrócenie tego czasu w przypadku zapewnienia odpowiedniego czasu reakcji służb serwisowych, lecz w praktyce rozwiązanie takie jest rzadko stosowane. Wynika to zapewne z ograniczonych możliwości weryfikacji stanu rzeczywistego w tym zakresie.

Centrale sygnalizacji pożaru posiadają własne zintegrowane zasilacze oraz miejsce w obudowie na montaż akumulatorów o odpowiedniej pojemności. Należy każdorazowo przy pracach projektowych wykonać odpowiednie obliczenia w tym zakresie i upewnić się że obudowa centrali będzie wystarczająca.

Urządzenia wykonawcze sterowane lub zasilane przez system przeciwpożarowy (np. klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych) mogą być zasilane poprzez buforowe zewnętrzne zasilacze pożarowe. Do czołowych producentów takich zasilaczy możemy zaliczyć Merawex i Pulsar. Zasilanie urządzeń zewnętrznych odbywa się w tym przypadku zwykle poprzez odpowiedni moduł funkcyjny. Zasilacze tego typu posiadają odpowiednie świadectwa dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej i spełniają odpowiednie normy z tym związane.

Istotnym zagadnieniem związanym z zasilaniem awaryjnym systemów przeciwpożarowych jest kwestia zasilania sygnalizatorów. Jedną z możliwości jest zasilanie poprzez wspomniane zasilacze zewnętrzne i moduł funkcyjny sygnalizatorów. Rozwiązanie takie ma jednak swoje minusy. Konieczne jest zastosowanie przewodów w klasie PH, montaż oddzielnej linii sygnalizacyjnej oraz dodatkowe koszty związane z dostawą i montażem modułu i zasilaczy. Rozwiązaniem alternatywnym i coraz bardziej popularnym na rynku jest zastosowanie sygnalizatorów adresowalnych, tak zwanych pętlowych. Są one co prawda droższe niż standardowe sygnalizatory konwencjonalne, jednak nierzadko preferowane przez instalatorów ze względu na szybkość montażu, możliwość swobodnego programowania i brak konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy i modułów. Jeżeli jednak sygnalizatory pętlowe mają być stosowane na pętlach dozorowych z przewodem bez klasy odporności ogniowej PH, to muszą być wyposażone w wewnętrzne źródło zasilania bateryjnego. Takie sygnalizatory z baterią znajdziemy w ofercie na przykład firmy Polon Alfa lub Bosch.

Sposoby i szczegółowe rozwiązania w zakresie zasilania awaryjnego systemu przeciwpożarowego powinny być każdorazowo opisane w zaopiniowanym przez rzeczoznawcę projekcie. Zagadnienie to należy rozważyć na wczesnych etapach projektowania a wszelkie zmiany w tym zakresie należy konsultować z projektantem.

Więcej informacji o Systemach Przeciwpożarowych na http://systemyflortech.pl/system-sygnalizacji-pozaru/.

 • Fotowoltaika Kraków – 4 zalety inwestycji w instalacje fotowoltaiczne

  Fotowoltaika Kraków – 4 zalety inwestycji w instalacje fotowoltaiczne

  Rzesza sceptyków instalacji fotowoltaicznej maleje z roku na rok. Coraz więcej osób stawia na odnawialne źródła energii. W ostatnim czasie odpowiadają za to głównie coraz czytaj dalej
 • Prywatny parking przy lotnisku w Balicach: Komfortowe i bezpieczne miejsce na pozostawienie samochodu

  Prywatny parking przy lotnisku w Balicach: Komfortowe i bezpieczne miejsce na pozostawienie samochodu

  . Dla mieszkańców Balic i okolicznych regionów parking balice stanowi wygodne rozwiązanie. Prywatne parkingi przy lotnisku w Balicach oferują dogodne warunki, zapewniając bezpieczne i komfortowe miejsce czytaj dalej
 • 3 powody, dla których Twoje dziecko pokocha półkolonie w mieście

  3 powody, dla których Twoje dziecko pokocha półkolonie w mieście

  Dlaczego rodzice wybierają półkolonie? Te lokalne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży to prosty sposób na zapewnienie opieki, a jednocześnie godzin wypełnionych rozrywką. Dorośli mogą pracować, czytaj dalej
 • Zasłona Tajemniczości: Odkryj Świat Detektorów Podsłuchu i Noktowizorów Cyfrowych

  Zasłona Tajemniczości: Odkryj Świat Detektorów Podsłuchu i Noktowizorów Cyfrowych

  Tajemniczość, intryga, ciekawość - to słowa, które często kojarzą się z detektorami podsłuchu i noktowizorami cyfrowymi. Choć mogą wydawać się rekwizytami filmów szpiegowskich, są one dostępne czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4