sobota, 09 marzec 2019 10:33

Poznaj normy bezpieczeństwa żywności

Codziennie spożywamy żywność różnego pochodzenia, ufając, że poszczególne składniki pochodzą ze sprawdzonych źródeł, a każde jest testowane przez odpowiednie wyznaczone do tego zadania jednostki kontrolne. Ogromny przemysł spożywczy, generujący miliony ton jedzenia dziennie, nie jest jednak idealny, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo żywności.

 

Czym jest HACCP? 

W rozwiniętych krajach produkcja żywności musi podlegać restrykcyjnym przepisom bezpieczeństwa, w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Ilość sprzedawanych produktów osiągnęła poziom na tyle wysoki, że trzeba było podjąć pewne kroki prawne, mające na celu chronienie nie tylko konsumentów, ale także osoby pracujące przy produkcji tych towarów. Specjalnie dla tego celu stworzono przepisy HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), których głównym celem jest regulacja warunków i działań podjętych podczas poszczególnych etapów tworzenia oraz dystrybucji żywności. HACCP odnosi się do kontroli wszystkich etapów produkcji, dzięki czemu wszyscy zaangażowani w ten proces mogą czuć się bezpiecznie. 

Jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom? 

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy o niebezpiecznych chorobach odzwierzęcych, które potrafią  negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Dlatego też tak ważne jest wdrożenie w każdej firmie zajmującej się produkcją żywności odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Proces ten zaczyna się już na etapie szkolenia, pozwalającego zbudować wśród jego uczestników  świadomość nieprawidłowości, jakie mogą powstać podczas produkcji i przechowywania żywności.  

Edukacja pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z żywnością, ma na celu nie tylko ochronę ich zdrowia, ale także wyuczenie odpowiednich zachowań, mających na celu wykluczenie ewentualnych skażeń produktu. Znajomość chorób oraz sposobu ich transmisji z i na człowieka jest kluczowa dla utrzymania bezpieczeństwa żywności. Utrzymanie wysokiej higieny pracy oraz dbałość o utrzymanie w odpowiedniej czystości ubioru pracowników jest równie, jeśli nie najważniejsze. 

Dzięki wdrożeniu zasada bezpieczeństwa żywności już na etapie produkcyjnym możemy skutecznie wyeliminować niechciane następstwa wynikające ze zwykłej niewiedzy. Dlatego też tak ważne jest, aby każda firma  działająca w branży produkcji spożywczej skutecznie edukowała swoich pracowników. 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa żywności https://szkolenia.bureauveritas.pl/h21-fspca-prewencyjne-srodki-nadzoru-w-bezpieczenstwie-zywnosci .

Ciekawe napoje i kuchnia

  • 1