czwartek, 10 październik 2019 04:26

Skuteczna egzekucja alimentów

Egzekucja alimentów Egzekucja alimentów

Niektóre osoby, nawet te zobligowane wyrokiem sądowym do płacenia alimentów, negują konieczność ich płacenia, a przecież alimenty to nie prezenty.

To słusznie należne, z reguły dzieciom, kwoty pieniędzy, które służą zabezpieczaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Niestety czasami konieczne jest odzyskiwanie tych pieniędzy na drodze prawnej, dlatego egzekucja z wynagrodzeń za pracę i egzekucja z majątku ruchomego zdarzają się coraz częściej. Egzekucja z nieruchomości bardzo rzadko ma miejsce w tej sytuacji, ale teoretycznie też jest możliwa.

Gdy rodzice sami nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, jedno z nich na ogół składa wniosek do sądu o ustalenie wysokości świadczenia. Dysponując orzeczeniem sądu, gdy zobowiązany rodzic nie wywiązuje się ze swoich powinności, można uruchomić procedurę egzekucyjną. Sprawdź, jak skutecznie odzyskać należne alimenty z pomocą komornika, a jeśli i ten sposób zawiedzie, jak poprosić o pomoc Fundusz Alimentacyjny.

Egzekucja alimentów przez komornika

Jeśli istnieje już orzeczenie sądowe określające wysokość należnych alimentów, a osoba zobowiązana do ich płacenia nie wywiązuje się z tego nakazu, można zwrócić się do komornika sadowego. Orzeczenie sądu w sprawie alimentów jest jednocześnie tytułem wykonawczym, a więc komornik będzie mógł natychmiast wszcząć egzekucję. Z tym dokumentem należy więc udać się do dobrej kancelarii komorniczej, takiej jak chociażby www.czosnyka-komornik.pl, i złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania. Do tego wniosku trzeba załączyć odpis orzeczenia sądu i nie należy go mylić ze zwykłą kserokopią. Wniosek składa rodzic uprawniony do występowania w imieniu małoletniego, a więc najczęściej jest to matka lub ojciec.

We wniosku podaje się adresy stron postępowania oraz numer konta bankowego, na które komornik będzie przekazywać odzyskane kwoty pieniędzy. Jeśli osoba składająca wniosek nie poda numeru rachunku bankowego, pieniądze będą wysyłane przekazem pocztowym. We wniosku należy podać kwotę zaległości, którą komornik ma wyegzekwować oraz wszelkie informacje na temat znanego majątku dłużnika oraz jego aktywności zawodowej. Takie informacje zdecydowanie ułatwiają i przyspieszają pracę komornika. Bardzo szybko może on bowiem zająć wynagrodzenie dłużnika, jego samochód lub inny majątek ruchomy. Egzekucja z nieruchomości jest możliwa dopiero wówczas, gdy kwota zobowiązania przekroczy wartość nieruchomości, a zobowiązany nadal będzie się uchylać od płacenia alimentów.

Fundusz Alimentacyjny

Niestety czasem zdarza się tak, że egzekucja komornicza jest zupełnie nieskuteczna. Dłużnik może nie pracować nigdzie i nie posiadać żadnego majątku. W takiej sytuacji komornik wydaje zaświadczenie, że odzyskanie należności alimentacyjnych jest niewykonalne. Posiadając taki dokument, należy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji co do procedury uzyskiwania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Osoba, której należą się alimenty, nie powinna zwlekać z rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego. Im szybciej rozpocznie się walkę o należne pieniądze, tym lepiej. Gdy kwoty urosną do naprawdę dużych rozmiarów, postępowanie staje się znacznie trudniejsze. Nie zwlekaj zatem, działaj już dziś.

 • Opieka koordynowana w przychodniach PO

  Opieka koordynowana w przychodniach PO

  W odpowiedzi na potrzeby pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, coraz więcej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w województwie łódzkim oferuje tzw. opiekę koordynowaną. To innowacyjne rozwiązanie czytaj dalej
 • Jak znaleźć usterkę w instalacji elektrycznej?

  Jak znaleźć usterkę w instalacji elektrycznej?

   Zwarcia elektryczne w mieszkaniu zdarzają się co jakiś czas - mogą to być wybite korki czy zwarcie w gniazdku w ścianie. Nie zawsze jednak od razu widać, czytaj dalej
 • Taśma termotransferowa żywiczna – czym się charakteryzuje? Do czego jest przydatna?

  Taśma termotransferowa żywiczna – czym się charakteryzuje? Do czego jest przydatna?

  Taśmy żywiczne termotransferowe są bardzo cenione na rynku. Używa się ich do drukowania foliowych etykiet, które są narażone na trudne środowiskowe warunki, jak również niestandardowe zastosowania. czytaj dalej
 • Nowoczesne oraz sprawne wózki przegubowe do bram przesuwnych - inwestycja, na którą Cię stać

  Nowoczesne oraz sprawne wózki przegubowe do bram przesuwnych - inwestycja, na którą Cię stać

  Każdy, kto na swojej posesji używa nowoczesnej bramy przesuwnej, wie jak ważną rolę na co dzień jak i od święta ogrywają wysokiej jakości wózki do czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4