czwartek, 04 sierpień 2022 04:33

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jak tego dokonać?

Upadłość konsumencka, czym dokładnie jest? Upadłość konsumencka, czym dokładnie jest? pixabay

Osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub niektórym przedsiębiorcom przysługuje możliwość tzw. redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej.

Instytucja ta występuje tylko w wypadku niezawinionej niewypłacalności. Tego typu rozwiązanie określa się mianem upadłości konsumenckiej. Więcej szczegółów związanych z tym tematem poznasz w dalszej części naszego artykułu.

Upadłość konsumencka, czym dokładnie jest?

Zanim jednak przejdziemy do omawiania poszczególnych procedur i warunków, warto już na wstępie przyjrzeć się samej definicji tego pojęcia. Zgodnie z polskim prawem upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które skierowane jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej, wspólników spółek cywilnych oraz osób prowadzących gospodarstwo rolne, ale tylko wtedy, gdy nie prowadzą innej działalności gospodarczej. Rozwiązanie to przeznaczone jest jednak tylko dla tych, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych od co najmniej 3 miesięcy. O niewypłacalności konsumenta możemy mówić w sytuacji, w której jego miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, by pokryć koszty utrzymania oraz spłaty zaciągniętych zadłużeń. Celem tej procedury jest tzw. oddłużanie, które może nastąpić na dwa różne sposoby. Pierwszym z nich jest zaspokojenie wierzycieli np. z majątku dłużnika. Innym wyjściem z sytuacji jest umorzenie części lub całości długów. Przepisy związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej reguluje Ustawa o Prawie Upadłościowym. Więcej na temat prawnych aspektów tej procedury znajdziesz na platformie internetowej https://adwokatspiewak.pl/ogloszenie-upadlosci-konsumenckiej/.  

W jaki sposób ogłaszamy upadłość konsumencką?

Na samym początku należy złożyć stosowny wniosek, który następnie przekazujemy do właściwego sądu. Organ ten analizuje dokument i sprawdza czy wszystkie formalności zostały dopełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zbadaniu papierów sąd ma trzy możliwości działania. Pierwszą z nich jest odrzucenie wniosku, które następuje wtedy, gdy ma on braki bądź jest niedopuszczalny. Kolejną możliwością jest wezwanie wnioskodawcy na rozprawę i rozpoczęcie przewodu sądowego związanego z ogłoszeniem upadłości. Ostatnią opcją jest oddalenie wniosku spowodowane zajściem pewnych, określonych w przepisach przesłanek. Zarówno w wypadku odrzucenia, jak i oddalenia wniosku, przysługuje nam zażalenie. Więcej zagadnień związanych z prawem gospodarczym znajdziesz na stronie: https://adwokatspiewak.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/.

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Oficjalne ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co dalej?

Po sądowym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wyznacza się syndyka. Jest to osoba, której zadaniem jest objęcie majątku upadłego, zarządzanie nim oraz zabezpieczenie go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne. Syndyk  ma też za zadanie doprowadzić do likwidacji majątku upadłego, czyli jego upłynnienia w taki sposób, który pozwoli na zaspokojenie wierzycieli. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zatem całkowite uwolnienie dłużnika od niezapłaconych zobowiązań, zaciągniętych przed jej ogłoszeniem. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy wykażemy, że wszystkie podejmowane przez nas działania przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku postępowania były w 100% zgodne z prawem. 

 • Juwenalia w Gdańsku - Jak świętowali studenci w PRL-u ponad 55 lat temu!

  Juwenalia w Gdańsku - Jak świętowali studenci w PRL-u ponad 55 lat temu!

  Juwenalia, coroczne święto studentów, są jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w kalendarzu akademickim. Tegoroczne obchody w Trójmieście miały miejsce w połowie maja, jednak w czasach czytaj dalej
 • Jak pozyskać kartę pobytu

  Jak pozyskać kartę pobytu

  Karta pobytu jest dokumentem niezbędnym dla cudzoziemców przebywających na stałe lub długoterminowo w innym kraju. Proces uzyskania karty pobytu może być skomplikowany i różni się czytaj dalej
 • Pozyskiwanie kapitału do startupu. Rola biznes planu.

  Pozyskiwanie kapitału do startupu. Rola biznes planu.

  Pozyskiwanie kapitału przez startup od funduszu Venture Capital przeprowadza się w kilku etapach. Na każdym z tych etapów wykorzystuje się inne narzędzie inwestycyjne, które jest czytaj dalej
 • Domki drewniane - tradycja w nowoczesnym wydaniu

  Domki drewniane - tradycja w nowoczesnym wydaniu

  Domki drewniane, jako jeden z najbardziej tradycyjnych typów budownictwa, wracają do łask w nowoczesnym wydaniu. Łącząc w sobie estetykę, ekologiczność i funkcjonalność, stanowią atrakcyjną alternatywę czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4