środa, 28 październik 2020 09:35

Jak będzie wyglądał magazyn przyszłości?

Prognozowanie zmian technologicznych, jakie mają nastąpić w przyszłości zawsze jest obarczone dużym błędem. Istnieje jednak kilka ogólnych trendów, które mogą charakteryzować magazyn przyszłości. Niektóre z nich postaramy się Państwu zaprezentować w niniejszym artykule.

 

Magazyn przyszłości?

Z czym kojarzy się magazyn przyszłości? Na pewno ciężko obejść się bez informatyzacji i automatyzacji. Jest to najsilniejszy trend i ciężko z tym polemizować. Kolejny trend mówi o tym, że udział zasobów ludzkich w codziennej działalności operacyjnej magazynu zostanie nieco zredukowany. Coraz większe znaczenie maszyn w procesach produkcyjnych już od dawna jest faktem. Również w rolnictwie poziom zatrudnienia na wyspecjalizowanych farmach został bardzo zredukowany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci. Udział maszyn, które zastępują prace ludzką w procesach logistycznych nie jest jeszcze tak bardzo widoczny, ale bez wątpienia jest to trend, z którym należy się liczyć.

Robotyzacja odnosząca się do magazynów odnosi się przede wszystkim do zadań związanych ze składowaniem towarów oraz procesowaniem zamówień (kompletowanie, pakowanie i nadawanie).

Wedle niektórych teorii nowoczesny magazyn, poza tym, że będzie pełnił rolę współczesnego magazynu to będzie jednocześnie pełnił rolę powierzchni produkcyjnej. Poza tym można spotkać się z teoriami upatrującymi się inteligentnego zarządzania magazynem dzięki sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence) oraz dzięki uczeniu maszynowemu (Machine Learning). Na pewno możliwości wykorzystania tych technologii w procesach logistycznych na przestrzeni powierzchni magazynowej są fascynujące i jeszcze w pełni nie wykorzystane.

Obecne wykorzystanie robotyzacji w magazynach

Tymczasem, to co wydawałoby się jest melodią przyszłości już nijako powoli można zaobserwować w niektórych magazynach. Mowa przede wszystkim o robotach automatyzujących transport towarów w magazynie. Nowoczesne roboty AGV są w stanie inteligentnie poruszać się po magazynie adaptując się do istniejących powierzchni magazynowych bez potrzeby specjalnego dostosowywania powierzchni.  Na pewno współczesne autonomiczne roboty to namiastka tego czego możemy się spodziewać po tytułowym magazynie przyszłości.

 

Czytany 141 razy