piątek, 21 luty 2020 09:21

Trzy rzeczy, których można się dowiedzieć, kolekcjonując monety

Numizmatyka Numizmatyka

Numizmatyka to nie tylko hobby, ale również ciekawy i nietypowy sposób na poznawanie przeszłości – dawne monety i medale to w końcu bardzo cenne źródło historyczne. Również współczesne wyroby kolekcjonerskie, poza niezwykłym wyglądem, odznaczają się wartością informacyjną. Warto wiedzieć, jaka wiedza ukryta jest w unikatowych okazach.

 

Nośniki pamięci

Wiele kolekcjonerskich monet, które znaleźć można m.in. na stronie https://www.skarbnicanarodowa.pl/polska-numizmatyka, zostało wykonanych w celu uczczenia rocznicy ważnych wydarzeń z historii polskiej lub powszechnej. Okazy te upamiętniają m.in. ofiary zbrodni katyńskiej, wybuch Powstania Warszawskiego czy też zwycięską bitwę o Monte Cassino. Monety są jak małe dzieła sztuki. Autorzy projektów starali się w formie i specjalnych zdobieniach oddać charakter oraz specyfikę konkretnej zdarzenia, dzięki czemu są one osobliwymi nośnikami pamięci – zupełnie odmiennymi od podręczników historii, ale równie wartościowymi. Napisy umieszczane na awersie lub rewersie stanowią symboliczne nawiązanie do okresu, w którym dane wydarzenie miało miejsce, lub do bohatera związanego z historycznym zajściem.

Repliki dawnych monet

Kolekcjonerzy często mają w swoich zbiorach wyroby, które funkcjonowały w przeszłości jako powszechne środki płatnicze. W Polsce nie zawsze używano złotego. Został on ustanowiony oficjalnym środkiem płatniczym dopiero w XX wieku. Pierwszą polską złotą monetą był floren, bity za panowania Władysława Łokietka. Jedyny zachowany do dziś w Polsce egzemplarz znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Numizmatyczne okazy mogą być też cennym źródłem wiedzy o przeszłości ekonomii i handlu, a także dostarczać informacji na temat polityki pieniężnej, prowadzonej dawniej przez konkretnych władców.

Unikatowe wybory

Złote i srebrne monety mają zazwyczaj okrągły kształt. Istniały jednak wyroby o nietypowej formie. Starożytne monety, funkcjonujące jako środek płatniczy w Grecji i Rzymie, miały  owalny kształt. Z kolei lepton, wytwarzany w starożytnej Judei, przyjmował różnorodne formy, trudne do jednoznacznego sprecyzowania.

Kolekcjonowanie monet to fascynujące zajęcie, dzięki któremu można uzyskać sporo informacji na temat kultury i historii danego kraju. Nic dziwnego, że tak wiele osób zajmuje się numizmatyką.