poniedziałek, 25 czerwiec 2018 04:48

Przegląd regałów – czy jest on w ogóle potrzebny?

Regały magazynowe to urządzenia, które każdego dnia mogą ulec awarii. Wynika to z faktu, iż należą do najintensywniej eksploatowanych urządzeń. Wystarczy tylko chwila nieuwagi operatora wózka widłowego, aby uderzył w któryś z nich podczas manewrowania.

Przyczyn kolizji może być znacznie więcej, a każda z nich bywa powodem różnych uszkodzeń i odkształceń. Ponadto po takich stłuczkach regał często nie nadaje się już do użytku. Dlaczego warto dokonywać stałych przeglądów regałów? Jak zabezpieczać je przed potencjalnym zagrożeniem? Na te oraz kilka innych pytań odpowiemy w niniejszym artykule.

Jak zapobiegać uszkodzeniom regałów magazynowych?

W pierwszej kolejności warto zacząć od najprostszych metod i po prostu porozmawiać z operatorem wózka magazynowego. Osoby te są zazwyczaj odpowiednio przeszkolone i wiedzą o zagrożeniach, jakie czyhają podczas pracy w magazynie. Niemniej nie zaszkodzi, aby uczulić pracownika odpowiedzialnego za obsługę wózka widłowego, aby bezpiecznie i rozsądnie przeprowadzał wszelkie manewry. Należy od niego wymagać także, aby ewentualne uszkodzenia, bez względu na ich wielkość, od razu zgłaszał właściwej osobie. Niekiedy nawet niewielka stłuczka jest przyczyną poważnych uszkodzeń – działań profilaktycznych nigdy dość.

Najczęstsze przyczyny awarii regałów

Kontrole przeprowadzone w różnych magazynach wykazały, że wiele awarii regałów magazynowych ma te same przyczyny. Jedną z najczęściej spotykanych jest niewystarczająco wyraźne oznakowanie regału. Brak odpowiedniej etykiety czy też innego symbolu umieszczonego w widocznym miejscu sprawia, że kierowca często nie zauważa elementu urządzenia.

Każdy regał magazynowy ma swoją określoną nośność. Dość częstym błędem popełnianym przez magazynierów jest załadowanie go zbyt dużą ilością towaru. Regały, szczególnie te zrobione ze słabszych materiałów, nie wytrzymują takiego obciążenia i się łamią. Częstym powodem awarii tego rodzaju jest brak odpowiednich tabliczek obok regału, które informowałyby o jego nośności.

Kolizje konstrukcji regałowych z różnymi środkami transportu to także częsty powód awarii. W magazynie niekiedy panuje duży ruch, przewijają się przez niego zarówno jego pracownicy, jak i kierowcy dowożący towar. W takiej sytuacji nietrudno, aby auto dostawcze zahaczyło o wystający fragment regału.

Wymienione powody kolizji niekiedy mają poważne skutki. Warto wychwycić zawczasu wszelkie ich przyczyny i wyeliminować.

Przegląd regału magazynowego – na czym polega?

Żadna maszyna ani urządzenie wykorzystywane do pracy w magazynie nie działają wiecznie. Zawsze przychodzi taki moment, w którym należy sprawdzić ich stan techniczny. W przypadku regałów magazynowych należy robić to dość często. Procedurę przeglądu można podzielić na trzy kategorię – istnieją bowiem trzy rodzaje przeglądów. Każdy z nich dokonywany jest w trochę innych okolicznościach.

Pierwszy rodzaj przeglądu to przegląd dokonywany na bieżąco, zaraz po natychmiastowym zgłoszeniu awarii. Gdy pracownik magazynu zauważy uszkodzenie regału magazynowego, nawet niewielkie, powinien to automatycznie zgłosić osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Ona z kolei dokonuje wstępnego oglądu urządzenia i podejmuje, co należy zrobić z nim w dalszej kolejności.

Drugim rodzaje przeglądu jest przegląd cotygodniowy. Dokonuje go wspomniana osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo. W wyznaczonym do tego czasie sprawdza nie tylko stan regałów magazynowych, ale też i pozostałych urządzeń – ich stan opisuje następnie w specjalnym raporcie.

Raz w roku do siedziby firmy przyjeżdża ekspert, który ma za zadanie dokonać profesjonalnego przeglądu regałów. Musi on być osobą wykwalifikowaną, zatwierdzoną przez producenta sprzętu. On także sporządza odpowiedni raport, w którym to opisuje szczegółowo stan badanego sprzętu.

Regularny przegląd regałów magazynowych to gwarancja bezpieczeństwa

Serwis urządzeń magazynowych to ważna czynność. Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. W tym celu powinien dbać o jakość sprzętu poprzez dokonywanie jego stałych przeglądów. Co więcej, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, jest on zobowiązany do regularnego serwisu i przeglądu omówionych w artykule regałów magazynowych.