poniedziałek, 13 październik 2014 11:35

Praca i mniejsze podatki to główne cele francuskich wyjazdów

Ponad 2 miliony francuskich obywateli mieszka za granicą. Ta liczba rośnie z roku na rok. Większość z nich przenosi się do pobliskiej Wielkiej Brytanii. Wyjeżdżają wszyscy. Młodzi za pracą, starsi za podróżami i mniejszymi podatkami. Szacuje, że stopa bezrobocia w państwie nad Sekwaną waha się w granicach 10%.


Według francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i opublikowanych danych pod koniec zeszłego miesiąca w pierwszej piątce docelowych wyjazdów Francuzów są: Wielka Brytania, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Belgia i Niemcy. Zdaniem konsula, aż 400 tysięcy obywateli przebywa w Londynie, a tą liczbę można porównać do szóstego miasta we Francji pod wzgledem liczby ludności.

Ministerstwo odnotowało też, że pod koniec ubiegłego roku 1,6 miliona obywateli znajduje się po za granicami kraju, ale tylko Ci, którzy zostali zarejestrowani we francuskich konsulatach. Faktyczna liczba wyjeżdżających może być dwukrotnie wyższa. Bardziej niepokonujący jest fakt, że każdego roku liczba emigrantów rośnie średnio o 2%. Młodzi ludzie podróżują głównie za lepszą pracą. Nie brakuje też starszych, którzy podróżują do innych krajów, a głównym celem ich wypraw są mniejsze podatki.

Ponad 600 francuskich obywateli posiada swoje dochody większe niż 800 tysięcy EURO, a Ci którzy opuszczają swój kraj za lepszą pracą nie są pesymistycznie nastawieni do Francji. Za każdym razem starają się podkreślić z jakiego kraju pochodzą mając patriotyczne emblematy.