środa, 24 październik 2018 06:00

Podstawowe zasady recyklingu

Pojęcie recyklingu jest dziś coraz bardziej popularne. Odnosi się ono do jednego ze sposobów ochrony środowiska naturalnego. Jego głównym zadaniem jest zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez firmy i gospodarstwa domowe oraz zminimalizowanie zużycia naturalnych surowców niezbędnych do wytworzenia produktów codziennego użytku.

Właśnie dlatego temat ten poruszany jest w gronie zarówno dorosłych, jak i dzieci. Ma to bowiem pomoc chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniami i poprawić jej ogólną kondycję.

 

Domowy recykling


Już w przedszkolu dzieci dowiadują się o tym, jak i poszczególne działania wpływają na otaczające je środowisko oraz co mogą zrobić, aby w miarę swoich możliwości móc o nie zadbać. Wtedy właśnie pojawia się kwestia związana recyklingiem. Recykling (http://www.sawo-recykling.pl/) to działania, które mają pomóc środowisku naturalnemu, jednocześnie nie wymagają od dzieci czy dorosłych wysiłku ponad ich siły. Jak zatem wprowadzić zasady recyklingu w domu? Przede wszystkim warto zacząć od segregowania śmieci - część odpadów można bowiem przetworzyć i ponownie wykorzystać, dzięki czemu nie trzeba dostarczać firmom produkcyjnym nowych surowców. Z pozostałości owoców i warzyw można wytworzyć naturalny kompost do przydomowych roślin. Warto także ograniczyć ilość długo rozkładających się surowców - może w tym pomóc noszenie własnych materiałowych toreb na zakupy, wybieranie produktów bez dodatkowych opakowań oraz zminimalizowanie ilości spożywanej wody butelkowanej na rzecz wielorazowych filtrów do wody.

Czemu służy recykling?


Pozornie może wydawać się, że działania jednostki czy jednego gospodarstwa domowego nie przełożą się na znaczącą poprawę jakości środowiska naturalnego. A tymczasem najważniejsza jest świadomość recyklingu i tego, że nawet te niewielkie działania mają wpływ na otaczające nas środowisko. Recykling służy głównie zminimalizowaniu ilości odpadów, jakie każdy z nas na co dzień wytwarza, ma to wpłynąć na ilość odpadów składowanych na wysypiskach śmieci oraz ograniczyć ilość zajmowanych przez nie miejsca. Takie ograniczenie ma także szansę zmniejszyć ilość toksyn przedostających się do powietrza, gleby i wody. 
Recykling to proste działania, które każdy z nas może wdrożyć do swojego codziennego życia. Nie wymagają one przygotowania i nie absorbują uwagi, a w dłuższej perspektywie czasu mogą przynieść ogromne korzyści dla całego środowiska, która otacza nas i naszych najbliższych.