niedziela, 17 luty 2019 09:50

Odszkodowanie za smog od gminy? To możliwe!

Otrzymanie odszkodowania za smog jest możliwe! W Nowym Tomyślu występuje najwięcej przekroczeń dopuszczalnego poziomu zapylenia w Wielkopolsce, a władze nawołują do zgłaszania sytuacji nieprawidłowego palenia w piecach na straż miejską.

 

Możliwe jest pozwanie Skarbu Państwa lub gminy o odszkodowanie z tego tytułu. Czego może dotyczyć pozew i jak go przygotować?

Największe zanieczyszczenie powietrza w Wielkopolsce

Obecność pyłu PM10 w powietrzu w Nowym Tomyślu jest głównie wynikiem emisji pyłów ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych, czyli palenie w piecu węglem i drewnem (biomasa). Kolejnym czynnikiem są zanieczyszczenia z ruchu drogowego, szczególnie z samochodów, których silniki nie posiadają filtrów cząstek stałych. Stężenie pyłu PM10 w Nowym Tomyślu w 2010 roku przekroczyło aż dwukrotnie ten zalecany przez WHO (World Health Organization), czyli Światową Organizację Zdrowia.

Skutki smogu

Skutków takiego zanieczyszczenia powietrza jest wiele i dotyczą one bezpośrednio mieszkańców. Wysoki poziom pyłu w powietrzu może prowadzić do poważnych chorób. Jednakże wpływa on również mierzalnie na jakość życia oraz może prowadzić do zniszczeń, na przykład elewacji budynku.

Czy można uzyskać odszkodowanie za smog?

Odszkodowanie za smog można uzyskać z różnych tytułów. Najciężej udowodnić bezpośredni wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i te sprawy są najcięższe do wygrania. Nadal jednak mamy możliwość, żeby wygrać odszkodowanie. Pierwszą opcją dla mieszkańców Nowego Tomyśla jest pozwanie gminy, na przykład o zniszczoną przez smog elewację domu. Poza tym, żądania można kierować również do Skarbu Państwa, argumentując je naruszeniem dóbr osobistych, w tym na przykład przymusem nieopuszczania domu ze względu na zbyt duże zanieczyszczenie powietrza. Mieszkańcy różnych miejsc w Polsce mogą również domagać się zwrotu opłaty klimatycznej. Aby jednak domagać się swoich praw i mieć szansę, by je wyegzekwować warto skorzystać z usług doświadczonych prawników w Nowym Tomyślu. Dobra kancelaria poprowadzi naszą sprawę i wykorzysta swoje doświadczenie tak, aby umożliwić nam otrzymanie odszkodowania.