niedziela, 30 listopad 2014 19:00

Nie wszyscy pijący są uzależnieni od alkoholu.

Amerykańscy naukowcy pokazali zależność między piciem alkoholu, a jego uzależnieniem. Tylko jeden na dziesięciu badanych miał problem z nadmiernym jego spożywaniem, które może prowadzić do alkoholizmu.

Mężczyźni nadmiernie spożywający alkohol są definiowani jako ludzie, którzy spożywają pięć lub więcej drinków przy jednej okazji, dla kobiet to cztery drinki. Nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się z wypiciem 15 lub więcej drinków tygodniowo dla mężczyzn, oraz lub ośmiu, lub więcej drinków dla kobiet, lub jakiegokolwiek innego alkoholu używane przez kobiety w ciąży, lub osób poniżej 21 roku życia. Uzależnienie od alkoholu jest przewlekłą chorobą, która często zawiera silny głód alkoholowy, czy niezdolności do kontrolowania tego spożycia.

Do badań naukowcy zaprosili ponad 138 tysięcy amerykańskich dorosłych w wieku 18 i więcej lat we wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz tych, którzy brali udział w Krajowej ankiecie na temat używania narkotyków od 2009 do 2011 roku. Badanie zawierało wiele pytań dotyczących używania wielu substancji, w tym alkoholu, pijaństwa, średniego spożycia alkoholu, czy objaw uzależnienia od alkoholu.

Badanie pokazało, że wbrew powszechnej opinii większość ludzi, którzy spożywają zbyt dużo alkoholu, nie są uzależnieni, czy nie należy nazywać ich alkoholikami. Naukowcy odkryli też, że prawie jedna trzecia dorosłych nadużywa alkoholu, a większość z nich korzysta z tego trunku przy wielu nadarzających się okazjach.

Nadmiernie spożywający alkohol ludzie często wymagają intensywnego leczenia zdrowotnego. Nadmiernie pijący, którzy nie, są uzależnieni mogą, pić mniej dzięki interwencji państwa lokali, którzy zwiększą cenę na ten trunek i ograniczą dostęp do alkoholu. Ci, którzy nie, są uzależnieni, mogą być także kandydatami do innych interwencji klinicznych, w tym badań przesiewowych i doradztwa oferowanego przez lekarzy i innych pracowników służb zdrowia.