piątek, 05 styczeń 2018 07:07

Na czym polega ochrona mienia i obiektów

 Potrzeba ochrony kilkanaście lat wstecz nie była jeszcze tak bardzo rozpowszechniona. Współcześnie agencje zyskują swą popularność. Czym dokładnie zajmuje się agencja ochrony i w jaki sposób wykonuje swoją pracę?

Najpopularniejsza i spotykana każdego dnia to ochrona zajmująca się zabezpieczeniem sklepów przed kradzieżą. Warto tutaj nadmienić, że są to osoby, które nie są licencjonowanymi agentami ochrony. Można zatem stwierdzi, że jest to inna kategoria zawodowa, niemająca nic wspólnego z ustawą o ochronie osób i mienia. Ochrona osób, jak można wywnioskować po nazwie, dotyczy bezpośrednio danej osoby. Oznacza to ochronę zdrowia, życia, a także nietykalności cielesnej. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa tymże osobom. Ochrona mienia to zapewnienie bezpieczeństwa różnym obiektom budowlanym, przedmiotom lub konkretnie wyznaczonym terenom.

Ochrona jest to szeroko rozumiane pojęcie, które można interpretować na różne sposoby. Ochrona dzieli się na dwie specjalności, a są nimi: ochrona bezpośrednia fizyczna i ochrona zabezpieczeń technicznych. Pierwsza ze specjalności to inaczej ochrona stała, czyli osoba przypisana jest do danego klienta lub obiektu na stałe. Wyróżnia się też ochronę doraźną, co oznacza, że potrzebna jest tylko w określonych miejscach albo w określonych godzinach. Za przykład posłużyć może konwojowanie środków finansowych bądź też monitorowanie zabezpieczeń technicznych, takich jak sygnały alarmowe. Druga z wymienionych specjalności, jaką jest ochrona zabezpieczeń technicznych to montaż sprzętu i instalacji z tym związanych, które służą do zabezpieczania danego budynku czy też obszaru przy pomocy elektroniki. Tym samym, agencja zobowiązana jest również do kontroli stanu technicznego tychże urządzeń, serwisowaniu i usuwaniu ewentualnych awarii systemu.

Agencje ochrony, które posiadają koncesję na broń, świadczą swoje usługi we wszystkich ważnych państwowych zakładach produkcyjnych, magazynach i instytucjach. Obejmuje to także placówki naukowo – badawcze. Pracownicy z koncesją chronią również miejsca kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego, np. elektrownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków. Osoby te zabezpieczają także imprezy masowe czy osoby prywatne.