wtorek, 09 lipiec 2019 06:09

Ekshumacja - formalności i przebieg

Ekshumacja Ekshumacja

Ekshumacja zwłok bliskiej osoby to doświadczenie niejednokrotnie równie trudne, jak przygotowanie ceremonii pogrzebowej, natomiast zdarzają się przypadki, w których jest ona po prostu konieczna.

Zanim jednak złożysz odpowiedni wniosek i rozpoczniesz procedurę ekshumacyjną, warto abyś o jej przebiegu dowiedział się nieco więcej.

  1. Kiedy można ekshumować zwłoki?

  2. Jak przeprowadza się ekshumacje?

  3. O czym należy pamiętać?

Kiedy można ekshumować zwłoki?

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok (najbliższa rodzina). W takim przypadku konieczne jest również wystąpienie o zezwolenie do właściwego inspektora sanitarnego. Ekshumacje są również wykonywane na zarządzenie prokuratora lub sądu. Wykonuje się je w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Ze względu na czynniki pogodowe ekshumacji nie wykonuje się późną wiosną i latem. Ekshumacja nie może odbyć się bez pozwolenia inspektora powiatowego i spełnienia narzuconych przez niego wymagań co do bezpieczeństwa.

Jak przeprowadza się ekshumacje?

Całodobowy zakład pogrzebowy Wrocław przeprowadza ekshumacje w miejscu pochówku w celu pogłębienia grobu, aby móc w nim pochować kolejną osobę. Ekshumacje przeprowadza się również w celu wydobycia i złożenia szczątków w nowym miejscu pochówku. Może to być inne miejsce na tym samym cmentarzu lub inny cmentarz. Należy pamiętać, że osoby przeprowadzające ekshumację muszą stosować środki ochrony osobistej, natomiast osoby uczestniczące powinny stosować środki ostrożności wskazane przez SANEPID. Prawo stanowi, że  zwłoki lub szczątki ekshumowane przed upływem 20 lat, powinny być wydobywane są wraz z trumną. Bez otwierania umieszcza się w ją szczelnej skrzyni, wybitej blachą. Jeśli ma dojść do ponownego pochowania po zakończeniu ekshumacji, trumnę należy niezwłocznie wydobyć ze skrzyni, pochować bez jej otwierania i zasypać ziemią wydobytą z grobu. W przypadku ekshumacji po upływie 20 lat od pochówku, wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie. Trumny oraz urny można zamówić bezpośrednio w zakładzie przeprowadzającym ekshumację.

O czym należy pamiętać?

Ekshumacje przeprowadza się wcześnie rano, a nadzór nad nimi sprawuje inspektor sanitarny. Oprócz wniosku do SANEPIDU, należy pamiętać o zawiadomieniu zarządu cmentarza o planowanej ekshumacji. Inspektor powiatowy, w sytuacji wyższej konieczności, może dopuścić do wykonania ekshumacji poza wyznaczonym ustawą terminie, nakazując jednak zachowanie dodatkowych, narzuconych przez niego środków ostrożności.