poniedziałek, 30 lipiec 2018 06:39

Czym charakteryzuje się dobry psycholog?

Dobry psycholog to taki, który pomoże swojemu klientowi, powiedziałoby większość ludzi. Nie jest jednak tak łatwo to określić, a z pewnością nie opierając się o kryterium skuteczności. Jest bardzo wiele czynników odpowiedzialnych za pozytywną zmianę u cierpiącej osoby.

Wyznacznikiem tego, czy psycholog jest dobry, mogą być jednak pewne jego cechy i umiejętności. Szukając dla siebie wsparcia, to właśnie na nich powinno koncentrować.

Jaki jest dobry psycholog?

 

Dobrego psychologa można rozpoznać już podczas pierwszych sesji, obserwując jego zachowanie i to, jak samemu czuje się w kontakcie z nim. Co powinno go cechować?

 

  • umiejętność słuchania – jeżeli podczas kolejnych sesji odnosi się wrażenie, że psycholog jest znudzony, zmęczony lub niechętnie słucha, warto podnieść ten temat; najczęściej świadczy to o trudnościach w nawiązaniu kontaktu z klientem i sugeruje potrzebę zmiany terapeuty;
  • empatia – w trudnych momentach życiowych i kryzysach ludzie najczęściej potrzebują empatii i zrozumienia, bez nich trudno jest ruszyć z miejsca;
  • potrafi rozmawiać o trudnościach pojawiających się w trakcie terapii – podczas regularnych spotkań z psychologiem pojawiają się trudne emocje i napięcia; dobry psycholog nie zostawia klienta z nimi samego, ale jest gotowy o tym rozmawiać;
  • wiedza i rozwój – dobry psycholog bazuje na najnowszej wiedzy, którą stale poszerza – jeżdżąc na szkolenia, czytając i poddając się superwizji;
  • dyskrecja – nie rozmawia o swoich pacjentach, chyba że wymagają tego względy prawne bądź on sam czuje, że potrzebuje porady kogoś bardziej doświadczonego.

 

Czego nie robi dobry psycholog?

 

Dobrego psychologa można poznać też po tym, że wystrzega się nieprofesjonalnych zachowań:

 

  • dobry psycholog nie diagnozuje na pierwszej sesji – stara się wstrzymać z diagnozą, dopóki nie jest ona konieczna i nie podejmuje pochopnych decyzji, a już na pewno nie stawia diagnoz podczas pierwszego spotkania;
  • dobry psycholog nie diagnozuje osób nieobecnych – rozmawia ze swoim klientem o nim samym, jego problemach i potrzebach, próby psychologizowania lub diagnozowania kogoś, o kim jest mowa podczas sesji są wysoce nieprofesjonalne;
  • dobry psycholog nie ocenia – celem psychologa nie jest ocena zachowania albo myśli swojego klienta, ale wsparcie go w trudnych momentach i procesie zmiany;
  • dobry psycholog nie daje recept – w czasie terapii psycholog nie udziela rad i recept, wybranie najlepszego rozwiązania problemu należy do klienta.
  • dobry psycholog nie diagnozuje na pierwszej sesji – stara się wstrzymać z diagnozą, dopóki nie jest ona konieczna i nie podejmuje pochopnych decyzji, a już na pewno nie stawia diagnoz podczas pierwszego spotkania;