niedziela, 08 kwiecień 2018 09:40

Czy osoby, które popełniły samobójstwo mogą mieć pogrzeb katolicki?

Pogrzeb katolicki jest godnym pożegnaniem zmarłej osoby. Czy przyczyna jej śmierci może decydować o zasadach towarzyszących pochówkowi? O ile śmierć nastąpiła z powodu choroby czy wypadku, odpowiedź wydaje się oczywista. A co z osobami, które popełniły samobójstwo? Czy funkcjonują przepisy prawne, które w jasny sposób regulują kwestię pogrzebu katolickiego samobójców?

Pogrzeb katolicki samobójcy

Według obowiązujących przepisów nie powinno odmówić się pogrzebu katolickiego osobom, które popełniły samobójstwo, jeśli w ciągu swojego życia okazywały one przywiązanie do Kościoła. Wynika to z faktu, że targnięcie się na własne życie mogło wynikać z choroby psychicznej lub innych stanów patologicznych, które zaburzyły pełną świadomość. Obowiązkiem księdza jest uświadomienie uczestników pogrzebu, że dana osoba była praktykująca, jednak na skutek pewnych zaburzeń, zdecydowała się na odebranie życia. A co z tymi, których życie nie było zgodne z zasadami Kościoła? W takich sytuacjach ksiądz może odmówić pogrzebu lub zmienić nieco ceremonię na mniej uroczystą.

Zmiany w przepisach

Wiele lat minęło, zanim zmieniono przepisy dotyczące pochówku samobójców na mniej rygorystyczne. W 1978 roku wprowadzono zapis w Instrukcji Liturgiczno-Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski mówiący o tym, że nie powinno się odmówić pogrzebu katolickiego tym osobom, które w ciągu życia okazywały swoją wiarę. Z kolei w Kodeksie Prawa Kanonicznego zakaz ten został zniesiony w 1983 roku. Przedstawiciele Kościoła nadal stoją na stanowisku, że człowiek nie powinien sam decydować o końcu swojego życia (w ten sposób sprzeciwia się Bogu). Dlatego zakazuje aborcji i eutanazji, które uznaje za wykroczenie przeciwko przykazaniom. Jednak jeśli chodzi o samobójców, to na uwagę zasługuje fakt, że trudno poznać przyczynę ich postępowania. Targnięcie się na życie mogło nastąpić z powodu problemów psychologicznych, uznawanych za chorobę. Są to czynniki, które każdy ksiądz powinien wziąć pod uwagę.

Przygotowanie pogrzebu katolickiego

Pogrzeb katolicki składa się z trzech zasadniczych etapów: pożegnania zmarłego w domu rodzinnym lub przedpogrzebowym, odprawienia mszy świętej w kościele, a także pochowania na cmentarzu. Zorganizowanie pożegnania bliskiej osoby jest zadaniem nad wyraz trudnym. Warto wówczas skorzystać z usług profesjonalnej pomocy, jaką oferuje m.in. Zakład Pogrzebowy z Wrocławia. W takim momencie niezmiernie ważne jest pełne zaangażowanie pracowników, a także indywidualne podejście do każdego klienta.