piątek, 03 sierpień 2018 17:29

Czy korzystne jest palenie węglem?

Uzyskiwanie energii, niezależnie od jej źródła, jest lekarstwem na wiele ważnych ludzkich potrzeb. Cała działalność człowieka i produkcja energii charakteryzuje się oddziaływaniem na środowisko.

Wzrost liczby ludności powoduje jednak wzrost zapotrzebowania na energię. Największa ilość energii w Polsce pochodzi ze spalania węgla. Zmienia się udział procentowy energii produkowanej z węgla i innych źródeł, ale węgiel jest kluczowym źródłem energii w każdym zakątku naszego kraju. Uczestnicząc w debacie, należy również wziąć pod uwagę interesy gospodarcze państwa w związku z wydobyciem i wykorzystaniem węgla. Argumentem przemawiającym za tym źródłem energii są niewątpliwie koszty wytwarzania energii elektrycznej. Porównując różne typy elektrowni, stwierdza się, że te węglowe są wiele bardziej korzystne.

Zasoby węgla są szczególnie stabilne, a ze względu na swój ogólny charakter opał ten jest bardziej atrakcyjny niż ropa naftowa czy gaz ziemny. Innym czynnikiem przemawiającym za węglem jest zmienność cen ropy naftowej i gazu, zdeterminowana sytuacją polityczną. Dzięki dużym krajowym złożom węgla, charakteryzującym się dostępnością oraz przygotowaniem technicznym i organizacyjnym do kontynuowania eksploatacji już zagospodarowanych złóż, możemy pozyskać korzystną i tanią energię. Na tym etapie najważniejszy jest potencjalny użytkownik, a wybór zależy od cen i pewnych właściwości tego paliwa. Niestety, kiedy już kupujemy to paliwo, nie jest możliwe oszacowanie wszystkich ważnych parametrów jedną metodą, ale na pierwszy rzut oka można wiele powiedzieć o węglu. Im bardziej wyrazisty i jasny kolor, tym bardziej wysokiej jakości jest. Może on mieć nieco warstwową strukturę, ale oddzielenie go będzie wymagało o wiele więcej siły niż węgla niskogatunkowego. Przy zakupie tego typu węgla po spaleniu można spodziewać się wysokiej zawartości popiołu.

Zdecydowanie lepiej wypada tutaj eko groszek. Dużą uwagę należy zwrócić na wilgotność węgla. Słaby węgiel zachowuje się jak gąbka, pochłania wodę, więc jego wilgotność często przeważa nad innymi. Paliwo takie może powodować problemy. Współczesny rynek węgla jest bardzo zróżnicowany pod wieloma względami, zwłaszcza pod względem ceny i jakości.