czwartek, 05 kwiecień 2018 12:07

Adwokat od rozwodów jest najlepszą alternatywą

Sprawy rodzinne nie zawsze wiążą się z pozytywnymi emocjami i radosnym pożyciem małżeńskim, zdarza się, że zapada decyzja o separacji lub rozwodzie.

tres, jaki towarzyszy przeprowadzeniu sprawy rozwodowej, może znacznie zakłócić normalne funkcjonowanie obydwojga małżonków. W takich okolicznościach warto udać się kancelarii adwokackiej i skorzystać ze wsparcia adwokata, który specjalizuje się w rozwodach.

Adwokat zajmie się rozwodem kompleksowo począwszy od zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów, poprzez ustalenie faktów i świadków, jeżeli tok sprawy tego wymaga. W kancelarii adwokackiej można się dowiedzieć, jakie są szanse na uzyskanie rozwodu z orzeczeniem lub bez orzekania o winie. Jeżeli ktoś zdecyduje się na rozwód bez orzekania o winie, decyzja o rozwiązaniu małżeństwa może zapaść już na pierwszej sprawie rozwodowej. Jednak w przypadku założenia sprawy z orzekaniem o winie, trzeba liczyć się ze znacznym wydłużeniem w czasie rozstrzygnięcia sprawy. Przygotowanie pozwu, zbieranie raportów policyjnych, obdukcji lekarskich, jest w gestii adwokata, który dba o dokładne przygotowanie sprawy.

  Ale najważniejszą przesłanką dającą szanse na bezproblemowe rozwiązanie małżeństwa jest orzeczenie o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego. Adwokat w imieniu klienta stara się udowodnić przed sądem, że zostały zerwane więzi fizyczne, psychiczne i majątkowe. Powierzając sprawę profesjonaliście osiąga się większe możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej na swoją korzyść. W przypadku posiadania nieletnich dzieci, sprawa rozwodowa posiada inny wymiar, ponieważ sąd musi zadbać o ich dobro.

  Najczęściej opiekę nad dziećmi przejmuje jedno z małżonków, w większości przypadków jest to matka, w związku, z czym ojciec zobowiązany jest do płacenia alimentów. Wysokość alimentów jest również sprawą sporną, ponieważ zdarza się, że zobowiązany do uiszczania comiesięcznych opłat zataja osiągane dochody lub unika płacenia na rzecz swoich dzieci. W takiej sytuacji może wkroczyć adwokat i dokonać rozpoznania sytuacji materialnej ojca dzieci i udowodnić przed sądem faktyczne jego zarobki.

  Wsparcie i pomoc dobrego adwokata pozwala uniknąć niekomfortowych sytuacji podczas konfrontacji z drugą stroną, dzięki czemu można zaoszczędzić sobie dodatkowego i niepotrzebnego stresu.