poniedziałek, 06 październik 2014 06:28

6 października to Międzynarodowy Dzień Habitatu

1,6 miliarda ludzi na całym świecie znajduje się w nieodpowiednich warunkach mieszkalnych. Około miliarda z nich żyje w nieformalnych osiedlach, a jeden na pięciu mieszka w warunkach, które zagrażają jego zdrowiu, bezpieczeństwu oraz dobrobytowi. Od 1986 roku 6 października z inicjatywy ONZ obchodzony jest Światowy Dzień Habitatu.

Szacuje się, że do 2030 roku 60% ludzi zamieszkujących miasta będzie mieścić się w przedziale do 18 roku życia, co związane jest z dużymi wyzwaniami dla sektora edukacji. Ważna też jest kwestia ubóstwa. Ponad 20% mieszkańców miast żyje w slumsach lub dzikich osadach. Światowy Dzień Habitatu ma na celu podnoszenie świadomości pozostałych mieszkańców na temat znaczenia i budowania porządnych domów poprzez edukację oraz mobilizowanie osób i lokalnej społeczności do podejmowania działań zapobiegającemu obecnemu kryzysu mieszkaniowemu.

Wydarzenie obchodzone jest każdego pierwszego poniedziałku października od 1985 roku. Taki dzień ma uświadamiać lokalnym społecznościom jak ważne są godziwe warunki mieszkaniowe, a ludzie z różnych środowisk muszą podjąć działania mające na celu uniknięcie takich sytuacji w przyszłości niezależnie od rasy czy religii. Podczas obchodów Światowego dnia Habitatu poruszane jest wiele tematów takich jak: bezpieczne i zdrowe środowisko życia dla wszystkich mieszkańców, bezpieczeństwo i dostęp do czystej wody pitnej i urządzeń sanitarnych, wysoka jakość powietrza, czy tworzenie nowych miejsc pracy oraz ulepszone planowanie urbanistyczne i lepsze zarządzanie odpadami.

Tylko dzięki wspólnym wysiłkom można stworzyć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz dać nadzieję na lepsze życie. Organizacja Habitat for Humanity znajduje się na Filipinach i nie jest nastawiona na zysk. Skupia w swoich szeregach zwolenników, którzy mają taką samą wizję budowania lepszej przyszłości dla mieszkańców na całym świecie i poprawy jakości życia.