czwartek, 26 lipiec 2018 06:22

Kto kontroluje BHP w firmie? Dlaczego BHP jest takie ważne?

Przestrzeganie przepisów BHP jest ważne nie tylko ze względu na reperkusje od strony prawa, jakie może wywołać. Nieprzykładanie wagi do rozporządzeń. BHP jest istotne z punktu widzenia pracodawcy i pracownika. Dzięki niemu zarówno jedna, jak i druga strona może być spokojna o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Kontrola BHP w firmie - kto się nią zajmuje?

Zacznijmy jednak od początku. Kto właściwie jest odpowiedzialny za badania środowiskowe w firmie? Według art. 184 Kodeksu pracy nadzór nad BHP, w tym przestrzeganiem prawa pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Weryfikacji dostosowania pracodawcy i pracownika do obowiązujących przepisów higieny i warunków środowiska pracowniczego przeprowadza natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Kto jest odpowiedzialny za BHP w firmie?

Pracodawca jest w myśl przepisów zobowiązany do ochrony życia i zdrowia pracowników. Ma to czynić zgodnie z dostępnymi osiągnięciami nauki i techniki, a także psychologii, socjologii i medycyny. Pracodawca - zgodnie z przepisami art. 207 § 1 k.p - ponosi odpowiedzialność za stan BHP w danej firmie. Jednak jego zakres odpowiedzialności nie obejmuje obowiązków "pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy."

Badania BHP w firmie, które umożliwiają sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, pozwalają na zapewnienie odpowiednich warunków do wypełnienia obowiązków służbowych wszystkich pracowników. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia zatrudnionym przez siebie osobom warunków bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie, które mają chronić zdrowie, a nawet życie pracowników. Pomiary BHP mające sprawdzić warunki pracy są wykonywane przez akredytowane laboratoria środowiskowe, takie jak smc-bhp.pl.

Badania czynników szkodliwych - sposób na zweryfikowanie niebezpieczeństwa w środowisku pracy

Istnieje wiele dróg dla pracodawcy, które zgodnie z przepisami powinien wypełnić, aby prawnie został dopełniony jego obowiązek względem BHP. Po pierwsze powinien on zdiagnozować, jakie czynniki szkodliwe występują w danym zakładzie, a także na każdym stanowisku. Następnie niezbędne jest dostarczenie pracownikom sprzętu, który umożliwi im bezpieczne i higieniczne wykonywanie swojej pracy. W ramach BHP pracodawca powinien także nakazywać przestrzegania zasad i reguł bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych - usuwać uchybienia, wydawać polecenia i kontrolować wykonywanie tych poleceń. Pracodawca powinien także reagować na potrzeby od strony BHP i sprzyjać rozwojowi polityki zapobiegającej wypadkom w pracy. W ramach działań profilaktycznych jego obowiązkiem jest także zapewnienie bezpieczeństwa osobom młodocianym, niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, czy karmiącym.

 • Psychologia młodego sportowca - jak wspierać mentalny rozwój dziecka

  Psychologia młodego sportowca - jak wspierać mentalny rozwój dziecka

  Czy Twoje dziecko jest młodym sportowcem? Odkryj sekrety wsparcia psychicznego, które mogą zmienić jego sportową drogę i pomóc osiągnąć szczyty, o jakich nawet nie marzył! czytaj dalej
 • Ślub Polaka z ukraińską partnerką - wskazówki i informacje

  Ślub Polaka z ukraińską partnerką - wskazówki i informacje

  Planowanie międzynarodowego ślubu wiąże się z koniecznością przygotowania wielu szczegółów, które mogą zaskoczyć przyszłych małżonków. Jeśli Twoim marzeniem jest ślub z ukraińską ukochaną, niniejszy poradnik czytaj dalej
 • Opieka koordynowana w przychodniach PO

  Opieka koordynowana w przychodniach PO

  W odpowiedzi na potrzeby pacjentów z przewlekłymi schorzeniami, coraz więcej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w województwie łódzkim oferuje tzw. opiekę koordynowaną. To innowacyjne rozwiązanie czytaj dalej
 • Dzień Ziemi na osiedlu Miłocin – festiwal ekologicznych atrakcji

  Dzień Ziemi na osiedlu Miłocin – festiwal ekologicznych atrakcji

  Odkrywanie ekologii przez zabawę W najbliższą sobotę, 13 kwietnia, osiedle Miłocin w Rzeszowie zamieni się w centrum edukacji ekologicznej. Na dziedzińcu Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości przy czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4