niedziela, 30 maj 2021 08:20

Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowy rejestr dotyczących dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością.

Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje

Już 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Czego dowiesz się z tego rejestru? Kto będzie do niego wpisywany?

Zanosi się na to, że przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku wreszcie wejdą w życie. Moment rozpoczęcia obowiązywania ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wielokrotnie przekładano. Obecnym nowym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 lipca 2021 roku. Czego dowiemy się z rejestru zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych – kto będzie do niego wpisywany?

Po pierwsze będą to osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne wobec których prowadzone jest lub było postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Będą to także informacje o osobach w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej. W tym zakresie rejestr ten będzie rejestrem upadłości – o którym stanowi art. 24 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady UE 2015/848.

Po drugie będą to też informacje o wspólnikach spółek  osobowych, jeśli w stosunku do spółki, w której są wspólnikami było lub jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z uwagi na ubóstwo masy upadłości tj. brak środków na wszczęcie i prowadzenie postępowania upadłościowego.

Po trzecie będą to informacje o  osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, lub sąd z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, albo umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Po czwarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą zawarte także informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych w związku z wypłatą świadczeń w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Będzie to dotyczyć jednak osób, które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie jawny.  Taki charakter rejestru pozwoli na rzetelne sprawdzenie i weryfikacje kontrahenta, czy dłużnika - mówi adwokat i doradca restrukturyzacyjny Maciej Siwka z Kancelarii Sawa Siwka SAS Restrukturyzacje.  Z pewnością przyczyni się do wzmocnienia pewności obrotu gospodarczego i zmniejszenia ryzyka niepowodzenia zawieranych kontraktów. Z drugiej zaś strony, niewątpliwie przyczyni się do stygmatyzacji dłużników, zrodzi obawy przed ich wypłacalnością, jeżeli przykładowo dany podmiot w przeszłości się restrukturyzował, lub posiadał zaległości, które były egzekwowane na drodze egzekucji komorniczej. W tym kształcie przypominać będzie trochę rejestr karny. To także kolejny bat na dłużników alimentacyjnych – ustawodawca wyraźnie wszelkimi środkami prawnymi stara się niejako wymusić na nich realizację tego rodzaju zobowiązań.

Co konkretnie będzie zawierał Krajowy Rejestr Zadłużonych?

Będą to głównie dane firmy, dane rejestrowe, siedziba, miejsce zamieszkania dłużnika, informacje o złożonych wnioskach o ogłoszenie upadłości,  lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – także ta informacje będzie wpisywana do Krajowego Rejestru Zadłużonych. Co więcej w rejestrze będą się znajdować m.in. informacje o zasadach zaskarżania postanowień o ogłoszeniu upadłości czy otwarciu restrukturyzacji, informacje o liście wierzytelności w upadłości, spisie wierzytelności w restrukturyzacji, a także informacje o składzie i stanie masy upadłości.

Dodatkowo w Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdą się informacje  o m.in. zawartym układzie, jego zatwierdzeniu oraz zakończeniu lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Ile czasu informacje o Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą w nim zawarte?

Zasadą będzie, że informacje o postepowaniach upadłościowych czy restrukturyzacyjnych nie będą ujawniane po upływie 10 lat od ich umieszczenia w rejestrze.

Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, wówczas dane te automatycznie przestaną być już ujawniane po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.

Jeżeli w postępowaniu został prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli albo prawomocnie umorzono zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, dane o dłużnikach przestaną być ujawniane po upływie 3 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego albo umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli.

Dane osoby, wobec której prawomocnie orzeczono w postępowaniu upadłościowym zakaz, prowadzenia działalności gospodarczej automatycznie przestaną być ujawniane po upływie 3 lat od dnia następującego po upływie okresu zakazu.

Dane, osób wobec których umorzono egzekucje w związku z jej bezskutecznością będą usuwane z Krajowego Rejestru Zadłużonych, po upływie 7 lat od dnia ich zamieszczenia.

Natomiast dane dłużników alimentacyjnych automatycznie przestaną być ujawniane po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Krajowy Rejestr Zadłużonych dostępny elektronicznie.

Wszystkie dane objęte Krajowym Rejestrem Zadłużonych będą dostępne online. System będzie prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości i na stronach biuletynu informacji publicznej już niedługo dowiemy się pod jakim adresem będzie funkcjonował.

 • Doradca finansowy Toruń - jak skorzystać z pomocy specjalisty?

  Doradca finansowy Toruń - jak skorzystać z pomocy specjalisty?

  Czy szukasz sposobu na lepsze zarządzanie swoimi finansami? Znalezienie odpowiedniego doradcy finansowego w Toruniu może być kluczem do osiągnięcia Twoich celów finansowych. Niezależnie od tego, czytaj dalej
 • Dlaczego warto wybrać szczoteczki soniczne?

  Dlaczego warto wybrać szczoteczki soniczne?

  Poszukując idealnego rozwiązania do codziennej pielęgnacji jamy ustnej, wiele osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniej szczoteczki do zębów. Wśród dostępnych opcji, coraz większą popularność zyskują czytaj dalej
 • Sprzedaż ubezpieczeń OC i AC – techniki i strategie dla agentów

  Sprzedaż ubezpieczeń OC i AC – techniki i strategie dla agentów

  Sprzedaż ubezpieczeń OC i AC jest kluczowym elementem działalności każdego agenta ubezpieczeniowego. W obliczu rosnącej konkurencji na rynku, agenci muszą stosować nowoczesne techniki i strategie, czytaj dalej
 • Siatka zgrzewana ocynkowana ogniowo 50x50x3 - uniwersalne rozwiązanie dla różnych branż

  Siatka zgrzewana ocynkowana ogniowo 50x50x3 - uniwersalne rozwiązanie dla różnych branż

  Siatka zgrzewana ocynkowana ogniowo 50x50x3 to produkt, który zyskuje coraz większą popularność w wielu branżach. Dzięki swojej wszechstronności, trwałości i estetyce, siatka ta jest wykorzystywana czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4