poniedziałek, 15 maj 2023 05:55

Kluczowe sposoby zagospodarowania odpadów

Gospodarowanie odpadami Gospodarowanie odpadami mat.prasowe

Na gospodarowanie odpadami składa się szereg różnorodnych czynności takich jak zbieranie odpadów, ich przetwarzanie i unieszkodliwianie. Wszystkie te procesy zmierzają do tego, by odpady uczynić mniej uciążliwymi i wykorzystać je w najefektywniejszy dla gospodarki i środowiska sposób.

Sprzyjają temu również podstawowe zasady gospodarowania sformułowane w ustawie o odpadach i pokrewnych przepisach. Jak powinno wyglądać gospodarowanie odpadami w firmie i dlaczego wytwórcom odpadów opłaca się przestrzegać reguł prawidłowego gospodarowania odpadami?

Jakie działania obejmuje gospodarowanie odpadami?

Gospodarowanie odpadami obejmuje według treści ustawy: zbieranie odpadów, ich transport, przetwarzanie odpadów i ich unieszkodliwianie, a także obrót odpadami oraz nadzór nad wyżej wymienionymi działaniami. Opisane w aktach prawnych sposoby zagospodarowania odpadów koncentrują się głównie na metodach, dzięki którym odpady mogą zostać ponownie spożytkowane, co sprzyja zamykaniu obiegu surowców. Dzieje się tak, ponieważ proponowane przez przepisy metody zagospodarowania odpadów są szczególnie korzystne zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i gospodarki. Nastawione na odzysk i ponowne użycie sposoby zarządzania odpadami leżą też w interesie wytwórców odpadów, ponieważ pozwalają im minimalizować opłaty za gospodarowanie odpadami, a także otwierają drogę do wdrażania innowacji i optymalizacji procesów produkcji. Przedsiębiorcy, którzy dokładają starań do tego, by ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i np. poprzez segregację odpadów umożliwiają ich recykling, zyskują więc nie tylko pewność, że działają w pełni legalnie, ale też mogą wykorzystać gospodarowanie odpadami do zwiększenia swojej konkurencyjności, a nawet poprawienia wizerunku swojej marki.

Najważniejsze zasady gospodarowania odpadami

Prawidłowe gospodarowanie odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska przyrodniczego. Najważniejsze zasady gospodarowania odpadami ściśle wiążą się z tzw. hierarchią postępowania z odpadami. Wytwórcy odpadów według opisanych przez prawo reguł powinni w pierwszym rzędzie zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i przeciwdziałać ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przy wytwarzaniu i użytkowaniu produktów oraz po zakończeniu ich cyklu życia. W dalszej kolejności powinno się dążyć do odzysku surowców i energii z odpadów. Jeżeli natomiast nie jest on możliwy, należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwienie odpadów. Kolejną z istotnych reguł, dzięki którym gospodarowanie odpadami staje się mniej uciążliwe dla środowiska i korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia jest zasada bliskości. Zgodnie z nią odpady należy poddawać przetworzeniu w miejscu ich powstawania, a jeśli nie jest to możliwe, należy przekazać je do najbliżej zlokalizowanych miejsc, w których to przetworzenie da się zrealizować. Ograniczenie konieczności transportowania odpadów jest przy tym dla firm wytwarzających odpady szczególnie skuteczną metodą zmniejszenia opłaty za gospodarowania odpadami.

Jak minimalizować opłaty za gospodarowanie odpadami?

Racjonalne gospodarowanie odpadami wymaga często specjalistycznej wiedzy, a przede wszystkim odpowiedniej infrastruktury, którymi z reguły nie dysponują przedsiębiorcy. Postępowanie z odpadami zgodne z powyższymi regułami może być dla nich jednak znacznie łatwiejsze, jeśli mogą w procesach zarządzania odpadami liczyć na fachowe wsparcie. Takie działania podejmuje z sukcesami w Polsce i w Europie Stena Recycling – lider w branży zarządzania odpadami, który tworzy i wdraża zindywidualizowane rozwiązania w obszarze gospodarowania odpadami dla firm z różnych branż. Stena Recycling pomaga wytwórcom optymalizować procesy składowania, segregowania, transportu odpadów i zajmuje się ich recyklingiem. Wprowadzane przez jej pracowników rozwiązania pozwalają firmom m.in. ograniczać ilość generowanych odpadów, zwiększać ilość odpadów przeznaczanych do recyklingu, redukować koszty transportu odpadów. Wszystkie te działania pozytywnie wpływają zarówno na opłaty za gospodarowanie odpadami, jak i w szerszym ujęciu chronią środowisko, a przy tym pozwalają przedsiębiorcom wejść na drogę zrównoważonego rozwoju.

 • Drukarka do szarf pogrzebowych - jakie daje możliwości?

  Drukarka do szarf pogrzebowych - jakie daje możliwości?

  Prowadzisz firmę specjalizującą się w dodatkach na pogrzeby, w tym kwiaty i wiązanki? W poniższym wpisie znajdziesz informacje, jak może być zaawansowana drukarka termotransferowa oraz czytaj dalej
 • Kursy angielskiego - Doświadczenia, które zmieniają życie

  Kursy angielskiego - Doświadczenia, które zmieniają życie

  Nauka języka angielskiego, jako międzynarodowego języka komunikacji, biznesu i kultury, otwiera przed uczącymi się drzwi do nowych możliwości. Kursy angielskiego oferują nie tylko naukę gramatyki czytaj dalej
 • Psychologia młodego sportowca - jak wspierać mentalny rozwój dziecka

  Psychologia młodego sportowca - jak wspierać mentalny rozwój dziecka

  Czy Twoje dziecko jest młodym sportowcem? Odkryj sekrety wsparcia psychicznego, które mogą zmienić jego sportową drogę i pomóc osiągnąć szczyty, o jakich nawet nie marzył! czytaj dalej
 • Ślub Polaka z ukraińską partnerką - wskazówki i informacje

  Ślub Polaka z ukraińską partnerką - wskazówki i informacje

  Planowanie międzynarodowego ślubu wiąże się z koniecznością przygotowania wielu szczegółów, które mogą zaskoczyć przyszłych małżonków. Jeśli Twoim marzeniem jest ślub z ukraińską ukochaną, niniejszy poradnik czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4