poniedziałek, 26 lipiec 2021 12:38

Spedycja międzynarodowa – jak uniknąć błędów w transporcie?

transport ciężarowy transport ciężarowy pixabay

Przewozy międzypaństwowe są największym wyzwaniem w transporcie drogowym. Nadzorowanie procesu dostawy na odległość nie jest łatwe.

Jednak właściwe podejście i dbałość o klarowne warunki realizowania zlecenia, mogą uchronić przed niepożądanymi skutkami. Spedycja międzynarodowa to zadanie, które da się przeprowadzić sprawnie. Czego trzeba dopilnować, by uniknąć niepowodzeń? Zobacz!

Ustalenie warunków współpracy między stronami

Najczęstszym powodem kłopotów, które spotykają przewoźników realizujących transport ciężarowy pomiędzy krajami, jest niewłaściwa umowa. To od niej w dużym stopniu zależy, czy wszystko odbędzie się sprawnie. Trzeba pamiętać, że mogą zdarzyć się różne sytuacje jak wypadek czy uszkodzenie przewożonego towaru. Błędnie sporządzona dokumentacja przewozowa może wtedy stać się źródłem poważnych problemów.

Przede wszystkim należy sprawdzić przedsiębiorstwo, z którym zawierany jest kontrakt. Trzeba unikać korzystania z usług świadczonych przez niewykwalifikowane podmioty. Profesjonalna spedycja zwiększy szansę prawidłowego przebiegu zlecenia. Warto wybierać firmy, które mają wykupione ubezpieczenie. Dzięki niemu nie powinno być trudności z pokryciem kosztów w przypadku błędów czy zdarzeń drogowych, które uniemożliwiają terminowy dowóz.

Dobrą praktyką jest spisywanie umów pisemnych. Oczywiście można je zawrzeć drogą e-mailową, jednak konieczne jest dopilnowanie, by wiadomość była wysłana z oficjalnego, firmowego adresu. W kontrakcie powinna znaleźć się jasna informacja wskazująca, które osoby odpowiadają za konkretne działania. Wykonawca powinien wyraźnie potwierdzić, że zrealizuje usługę, jaką jest transport ciężarowy.  

Dokumentacja

Kolejny często popełniany błąd to brak weryfikacji dokumentacji przewozowej. Trzeba zawsze mieć na uwadze, że spedycja międzynarodowa wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności, w tym nierzadko opłat celnych itp. Dlatego istotne jest, by dobrze sprawdzić poprawność faktur, potwierdzeń przejścia odprawy itp. Równie ważne są dokumenty zwrotne, które kierowca powinien odebrać podpisane od adresata. Wszelkie pomyłki wydłużą przebieg procesu.

Niezbędne jest upewnienie się, że dana firma dysponuje aktualnymi zezwoleniami na świadczenie działalności przewozowej i dystrybucje konkretnego rodzaju towarów.

Optymalna trasa przejazdu

Nie jest tajemnicą, że sprawna spedycja uzależniona jest od umiejętności, doświadczenia i pracy osoby odpowiedzialnej za ustalenie trasy przejazdu. Dobrze zaplanowana jest kluczowa dla sprawnego transportu ciężarowego. Z kolei pomyłki zazwyczaj oznaczają opóźnienie dostawy. Nie zawsze też najkrótsza droga okazuje się najlepsza. Czasami korzystniej jest wybrać dłuższy dystans. Co jest kluczowe w wyznaczaniu etapów przewozów? Należy zwrócić uwagę na:

  • natężenie ruchu – nierzadko mimo mniejszej odległości kierowca jedzie dłużej, jeśli pojawiają się korki,
  • prace budowlane i związane z nimi utrudnienia w płynności przemieszczania,
  • jakość nawierzchni – zły stan jezdni zmusza kierowcę do znacznego zredukowania prędkości, co wydłuża przewóz,
  • ewentualne zakazy wjazdu pojazdów o dużej masie.

Uwzględnienie tych czynników przy wytyczaniu trasy zwiększy szansę na terminowe zrealizowanie spedycji międzynarodowej

Współpraca z profesjonalistami

Niestety, ale wśród firm oferujących spedycję działa wiele niewykwalifikowanych podmiotów, których pracownicy zaniedbują obowiązki, by ograniczać koszty. Często współpraca z takimi przewoźnikami oznacza kłopoty. Dlatego należy wybierać wyłącznie profesjonalne firmy, dysponujące nowoczesną flotą pojazdów, zezwoleniami oraz ubezpieczeniem. Sprawdź dostępne możliwości i postaw na solidnego partnera biznesowego