poniedziałek, 06 lipiec 2020 11:02

Jak pozbyć się starego sprzętu AGD i RTV? Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego

Zużyty sprzęt elektroniczny Zużyty sprzęt elektroniczny

Elektrośmieci to duża grupa odpadów obejmująca zepsute lub zużyte urządzenia elektryczne oraz elektroniczne. Elektroodpady są przy tym szczególną frakcją śmieci – generują je wszyscy: osoby prywatne, firmy usługowe, instytucje i przedsiębiorstwa produkcyjne, a do tego ich ilość rośnie w bardzo szybkim tempie.

Postęp technologiczny i towarzyszący mu wzrost naszych potrzeb powodują, że nawet sprawna elektronika szybko staje się bezużytecznym odpadem, którego chcemy się pozbyć. Nie zawsze jednak wiemy, co należy z nim począć, ani gdzie wyrzucać elektrośmieci, bo zużyte urządzenia RTV i AGD nie mogą w żadnym wypadku trafić do zwykłych pojemników na odpady. O stary sprzęt elektroniczny i elektryczny musimy odpowiednio zadbać, ponieważ stanowi on duże zagrożenie dla ludzi i środowiska.

 

Dlaczego elektroodpady są niebezpieczne?

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera różne szkodliwe związki i substancje m.in.: rtęć, ołów, kadm, nikiel, brom czy chrom. Mimo iż występują one w urządzeniach w nieznacznych ilościach, są one w stanie wyrządzić wiele szkód, przedostając się do gleby i wód, by następnie stopniowo wyniszczyć cały ekosystem i stać się przyczyną skażenia ludzi, zwierząt oraz degradacji środowiska. Nieodpowiednie przechowywanie, porzucenie sprzętu elektronicznego czy niewłaściwa utylizacja elektroodpadów rodzić może poważne konsekwencje, a problem staje się tym większy, im więcej elektrośmieci produkujemy.

 

Gdzie oddać elektrośmieci?

 

Zamiast magazynować elektroodpady na strychu lub wrzucać je do zwykłych koszy, powinniśmy przekazać je do specjalnych punktów organizujących odbiór elektrośmieci. Mogą to być PSZOK-i, czyli Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub sklepy zajmujące się sprzedażą sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Bezużyteczny lub zepsuty sprzęt gospodarstwa domowego i elektronika wymagają następnie utylizacji, której celem jest unieszkodliwienie groźnych substancji zawartych w starych urządzeniach. Demontażem urządzeń elektrycznych czy elektronicznych nie może jednak zajmować się ktokolwiek, a jedynie przygotowane do tego pod kątem wiedzy i infrastruktury, profesjonalne firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami i ich recyklingiem. To właśnie do takich zakładów z PSZOK-ów lub placówek handlowych przyjmujących elektrośmieci trafiają nasze zużyte sprzęty.

 

Utylizacja, a recykling elektroniki i sprzętów elektrycznych

 

Bardzo istotną kwestią w przypadku elektroodpadów jest fakt, że zbudowane są one nie tylko z substancji niebezpiecznych, ale również wielu wartościowych surowców, które można ponownie wykorzystać do produkcji nowych dóbr, oszczędzając przy tym kurczące się złoża naturalne. Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ma fundamentalne znaczenie dla ochrony środowiska, jednak nie mniej istotny jest dla niej recykling elektrośmieci. Największa w Polsce firma zajmująca się utylizacją i przetwarzaniem odpadów – Stena Recycling, która zajmuje się recyklingiem elektroniki niemal 30 lat, swoją działalnością udowadnia, że przetwarzanie zużytego sprzętu gospodarstwa domowego i elektroniki przynosi ogromne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. W zakładzie Steny Recycling we Wschowie odzyskuje się z elektroniki m.in. deficytowe metale: złoto i platynę, a także tworzywa sztuczne oraz złom żelazny. A wszystko to na ogromną skalę – Stena Recycling poddaje recyklingowi aż 250 kg złota rocznie! Wydobycie takiej ilości z rudy wymaga mnóstwa czasu, pieniędzy, a nadto wiąże się z ogromem szkód środowiskowych. To kolejny powód, dla którego nasza troska o to, aby elektrośmieci trafiły tam, gdzie trzeba, jest tak istotna. Tych nakładów i strat środowiskowych można bowiem uniknąć, podnosząc poziom recyklingu elektrośmieci. Do tego recykling zużytej elektroniki to najlepsza metoda, by wyeliminować dużą część tych groźnych odpadów z naszego otoczenia.

 

Czytany 203 razy