sobota, 07 styczeń 2023 10:08

Dokumentacja powykonawcza – czym jest, ile ją przechowywać i co warto wiedzieć?

Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza Freepik

Dokumentacja powykonawcza to zapis wszelkich zmian, które były wprowadzane w czasie prowadzenia prac budowlanych. Jest niezbędna do zgłoszenia zakończenia budowy. Sprawdź, co musi zawierać, jakie pieczątki budowlane i imienne powinny się na niej znaleźć, a także ile ją przechowywać.

Najważniejsze informacje o dokumentacji powykonawczej

Dokumentacją powykonawczą nazywa się zbiór dokumentów budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie wykonywania robót. W takiej dokumentacji powinny znaleźć się m.in.: geodezyjne pomiary powykonawcze, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów końcowych i częściowych, kosztorysowe rozliczenie robót, niezbędne pieczątki czy ewentualnie rysunki tworzące dokumentację budowy.

Kto przygotowuje dokumentację powykonawczą? Zgodnie z artykułem 22 Ustawy Prawo Budowlane za prowadzenie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego jest odpowiedzialny kierownik budowy. Sprawdzenia dokumentacji dokonuje natomiast inwestor wraz z zatrudnionym przez niego inspektorem nadzoru.

Warto wiedzieć! W świetle polskiego prawa każda osoba, która ma uprawnienia budowlane, musi potwierdzać wykonanie określonych prac przy użyciu pieczątki budowlanej. Nie inaczej jest z dokumentacją powykonawczą. Kierownik budowy wszystkie dokumenty musi potwierdzać podpisem oraz pieczątką imienną, na której znajdują się następujące dane:

 • tytuł zawodowy w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub zawód dla osób z wykształceniem technicznym, lub zasadniczym,
 • imię i nazwisko,
 • zakres uprawnień budowlanych,
 • numer ewidencyjny uprawnień budowlanych.

Co zawiera dokumentacja powykonawcza?

Na dokumentację powykonawczą składają się następujące dokumenty i zapisy:

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę.
 • Zatwierdzony projekt budowlany – należy w nim zaznaczyć wszystkie zmiany wprowadzone w toku budowy.

Warto wiedzieć! Kierownik budowy, główny projektant obiektu (najczęściej jest to architekt) i inspektor nadzoru (jeśli był powołany) powinni oznaczyć wprowadzone zmiany jako tzw. zmiany nieistotne. Jeśli zmiany zostaną zakwalifikowane jako istotne, pozwolenie na budowę może stracić ważność i konieczne będzie ponowne wystąpienie o pozwolenie.

 • Dziennik budowy – w nim kierownik budowy wpisuje wszystkie zdarzenia i okoliczności, jakie zachodzą w czasie wykonywania prac budowlanych. Prawo do dokonywania wpisów w dzienniku budowy mają także inwestor, projektant oraz inspektor nadzoru.
 • Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych.
 • Protokoły badań, pomiarów, prób szczelności oraz inne niezbędne protokoły, które potwierdzają prawidłowe wykonanie robót.
 • Rysunki i opisy uzupełniające do projektu budowlanego, jeśli były wykonane.
 • Operaty geodezyjne z pomiarów powykonawczych – zwykle wykonuje je kierownik budowy. W przypadku inwestycji większych niż domy jednorodzinne pomiarów dokonują najczęściej firmy geodezyjne i uprawnieni geodeci.
 • Dziennik montażu – jeśli budynek był realizowany metodą montażu. Do takich obiektów zaliczają się m.in. budowle prefabrykowane.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej

Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona inwestorowi w wersji papierowej, wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisami i pieczątkami budowlanymi czy imiennymi. Warto jednak posiadać też kopię lub egzemplarz w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna musi być zgodna z wersją papierową. Powinna zawierać skany wszystkich stron razem z podpisami i pieczątkami.

Jak długo przechowywać dokumentację powykonawczą?

Zgodnie z aktualnym prawem budowlanym właściciel lub zarządca obiektu musi przechowywać dokumentację powykonawczą przez cały okres istnienia obiektu. 

Więcej informacji biznesowych znajdziesz na: https://pieczatki-online.eu/porady/

 • Wzmocnij rozpoznawalność marki z personalizowanymi torbami

  Wzmocnij rozpoznawalność marki z personalizowanymi torbami

   W dzisiejszym zatłoczonym rynku, wyróżnienie swojej marki może być kluczowe dla sukcesu. Personalizowane torby papierowe Kraft Prestige to jeden ze skutecznych sposobów na zbudowanie silnej czytaj dalej
 • Naturalne wsparcie dla twojego organizmu

  Naturalne wsparcie dla twojego organizmu

  W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naturalnymi metodami wspierania zdrowia, produkty TIENS łączą w sobie starożytną wiedzę medycyny wschodniej z nowoczesną nauką i technologią. Suplementy Diety czytaj dalej
 • Wszechstronność druku wieloformatowego i cyfrowego offsetowego

  Wszechstronność druku wieloformatowego i cyfrowego offsetowego

  Druk wieloformatowy oraz cyfrowy offsetowy to technologie, które zrewolucjonizowały branżę poligraficzną, oferując nieskończone możliwości adaptacji i personalizacji produktów drukowanych. Nasza drukarnia w Warszawie zapewnia kompleksową czytaj dalej
 • Dramatyczna walka o ocalenie Starej Giełdy Papierów Wartościowych w Kopenhadze

  Dramatyczna walka o ocalenie Starej Giełdy Papierów Wartościowych w Kopenhadze

  Stara Giełda Papierów Wartościowych w Kopenhadze, ikona architektoniczna stolicy Danii, stanęła w obliczu jednego z największych wyzwań w swojej historii po tym, jak ogromny pożar czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4