poniedziałek, 30 marzec 2020 15:07

Czym jest kogeneracja?

Kogeneracja Kogeneracja

Unia Europejska postawiła sobie za cel rozwój kogeneracji. Nic jednak dziwnego, skoro 11% energii UE pochodzi właśnie z niej. U nas również zaczyna być ona bardzo ważna, szczególnie w branżach takich jak gazownictwo oraz branża energetyki odnawialnej. Czym jest kogeneracja? Warto przeczytać.

Kogeneracja  - co to takiego?

Kogeneracją nazywa się wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym nazywanym skojarzeniem. Tę technologię szczególnie promuje UE, zwracając uwagę nie tylko na efektywność energetyczną, ale także na ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji chemicznych. 

Kogeneracja ma szczególny wpływ na redukcję wykorzystania konwencjonalnego paliwa (w Polsce głównie węgla) w procesach produkcyjnych energii elektrycznej oraz cieplnej.  

Co wpływa na wyższą efektywność energetyczną?

Na wyższą efektywność energetyczną ma wpływ większy stopień wykorzystania energii pierwotnej, jaka jest zawarta w paliwie do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Efektywność energetyczna może być tu nawet do 70% wyższa niż dla oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (tradycyjna elektrownia). 

Dla zobrazowania kogeneracji warto przytoczyć przykład. W układzie kogeneracyjnym do przygotowania 40 jednostek energii elektrycznej oraz 50 jednostek energii cieplnej zużywa się 100 jednostek paliwa. Aby wyprodukować taką ilość energii oddzielnie, trzeba łącznie dostarczyć aż 170 jednostek paliwa. 

Trójgeneracja

Nie tylko obiekty przemysłowe mają duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Dotyczy to także biurowców, szpitali, hoteli oraz osiedli mieszkaniowych. Domy i mieszkania bardzo często wyposażone są w systemy klimatyzacji, które mogą być napędzane ciepłem wody lub pary. Takie systemy nazywamy trójgeneracyjnymi. Na świecie sprawdzają się one doskonale, zwłaszcza jeśli chodzi o długoterminową pracę. Para, która powstała w elektrowniach kondensacyjnych, może służyć do zasilania procesów produkcyjnych w różnych branżach przemysłu. Efektem ubocznym powstania wspomnianej pary jest ciepło, które wykorzystuje się do ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. 

Jakie są zalety kogeneracji?

Do głównych zalet kogeneracji zaliczymy wyższą efektywność energetyczną niż w przypadku tradycyjnej elektrowni. Wszystko to wiąże się z oszczędnościami. Większa wydajność oznacza mniejsze zużycie paliwa i tym samym mniejsze koszty. Dzięki kogeneracji można też bardziej racjonalnie wykorzystywać nasze nieodnawialne zasoby. Sprzyja to ochronie środowiska i bezpieczeństwu energetycznemu kraju. 

Kogeneracja w Polsce

W Polsce w 2006 roku energia pochodząca z kogeneracji stanowiła 15,8% krajowej produkcji energii. ”Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” do 2020 roku planuje dwukrotny wzrost tego wskaźnika. Nic jednak dziwnego, kogeneracja pozwala podnieść efektywność energetyczną i zadbać o środowisko naturalne. 

Prawdziwe korzyści można odnieść z zasilania odnawialnymi źródłami energii (OZE). Zastąpienie nimi tradycyjnych paliw wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W kontekście kogeneracji OZE to głównie biomasa, chociaż w skojarzonych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła wykorzystuje się także odpady z gospodarstw rolnych, z drewna, rośliny i żywność (która nie została zużyta).  

 • Ile DPI powinien mieć projekt do zlecenia druku wielkoformatowego?

  Ile DPI powinien mieć projekt do zlecenia druku wielkoformatowego?

  Przykładem druku wielkoformatowego są między innymi plakaty, plandeki, banery lub okleiny witryn sklepowych. Druk o niestandardowo dużych wymiarach jest usługą oferowaną przez wiele drukarni. czytaj dalej
 • Pogoda a klimat

  Pogoda a klimat

  Wielu z nas słyszało, a nawet i na co dzień używa słów takich jak klimat i pogoda. Czy jednak oznaczają one to samo? Zdecydowanie nie. czytaj dalej
 • Wytrzymaj w abstynencji z wszywką alkoholową Warszawa

  Wytrzymaj w abstynencji z wszywką alkoholową Warszawa

  Każdy z nas jest świadomy działania alkoholu. Spożywając go zupełnie zapominamy o całym świecie i istniejących problemach. Pijemy najczęściej do momentu silnego upojenia, ponieważ nie czytaj dalej
 • Tabletki na uspokojenie - kiedy warto po nie sięgać?

  Tabletki na uspokojenie - kiedy warto po nie sięgać?

  Stres jest naturalnym zjawiskiem, który do pewnego stopnia jest potrzebny. czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4