czwartek, 19 sierpień 2021 11:06

Inklinometr i pomiary inklinometryczne – co to jest, gdzie się je stosuje, jak są wykonywane?

Pomiary inklinometryczne Pomiary inklinometryczne pixabay

Inklinometr jest to urządzenie pomiarowe, stosowane do monitorowania deformacji oraz ruchów podpowierzchniowych.

Jego budowa jest bardzo prosta. Składa się z systemu pomiarowego oraz obudowy. Obudowa pozwala na pomiary podpowierzchniowe. Dzięki obecności specjalnych rowków możliwa jest kontrola orientacji czujnika inklinometru. Ponadto rowki zapewniają odpowiednią jednolitą powierzchnię potrzebną wy wykonywania pomiarów.

 

Do czego stosuje się inklinometry?

Pomiary inklinometryczne stosowane są w geologii inżynierskiej oraz budownictwie. Pozwalają na wczesne wykrywanie deformacji poziomych, a także ocenę ich głębokości, wielkości, a także określenia, w jakim interwale czasu zachodzą zmiany. Dzięki pomiarom inklinometrycznym możliwe jest odpowiednio wczesne wykrywanie stref ruchu, a także określanie, czy jest to ruch stały, czy przyspieszający. Co ważniejsze można też ocenić, czy ruch reaguje na wdrażane środki zaradcze. Inklinometry pozwalają na kontrolowanie odkształceń i ocenę czy mieszczą się one w granicach projektu. Ponadto, z pomocą inklinometru można też sprawdzić, czy zastosowane kotwy oraz rozpórki działają tak, jak przewidziano. Bardzo ważną rolą pomiarów inklinometrycznych jest kontrola wpływu ruchów gruntowych na sąsiadujące budynki.

Pomiary inklinometryczne w budownictwie, geofizyce i innych dziedzinach

Pomiary inklinometryczne stosowane w budownictwie przemysłowym i drogowym umożliwiają sprawdzanie osiadania nasypów, stabilności zapór, a także zboczy w górę rzeki. W budownictwie mieszkaniowym inklinometr pozwala na kontrolowanie profili osiadania fundamentów. Zastosowanie inklinometrów elektronicznych oraz inklinometrów cyfrowych umożliwia wykonywanie pomiarów w inny dziedzinach. Przykładowo w geofizyce pomiary inklinometryczne pozwalają na monitorowanie wulkanów lub głębokości osuwisk. Inklinometry umożliwiają też wyznaczanie kąta pola magnetycznego Ziemi, w stosunku do poziomej płaszczyzny. Co ciekawe, inklinometry stosuje się nawet w medycynie. Przykładowo inklinometr cyfrowy, nazywany też inklinometrem Suadersa pozwala na mierzenie zakresu ruchu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej czołowej, a także zakresu ruchu stawów obwodowych. Jak widać, stosunkowo proste w budowie urządzenie, jakim jest inklinometr, jest bardzo funkcjonalne i znajduję zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu i nie tylko. Pomiary inklinometryczne umożliwiają wczesne wykrywanie nieprawidłowości w budownictwie, a dzięki temu, możliwe jest wdrażanie niezbędnych środków zapobiegawczych.