sobota, 27 marzec 2021 08:14

Etapy procesu due diligence

due diligence prawne due diligence prawne

Aby firma zewnętrzna mogła przeprowadzić profesjonalne due diligence prawne na najwyższym poziomie, konieczna jest znajomość etapów, jakie należy wykonać. Od odpowiednio przeprowadzonej analizy, zależy, czy inwestor zainteresuje się ofertą i finalnie dojdzie do transakcji.

Jakie czynności wykonuje się w trakcie due diligence prawne?

Podstawową kwestią przy realizacji badania due diligence prawne, jest gromadzenie niezbędnej dokumentacji. Wszystkie działy badanego przedsiębiorstwa muszą ze sobą współpracować i dla dobra badania przekazać pełen komplet dokumentów. Ich listę sporządza się najpierw, żeby później łatwiej do nich dotrzeć. Etap drugi to szczegółowa analiza zgromadzonych dokumentów, zarówno tych na korzyść, jak i niekorzyść firmy. Tylko rzetelne przedstawienie badania, będzie czyniło audyt efektywnym. Ostatnim z najważniejszych etapów due diligence prawne, jest etap nadzorczy. Właśnie na tym etapie nadzoruje się i wdraża specjalne procedury naprawcze, które minimalizują wszelkie ryzyka działalności.

Korzyści z due diligence prawne

Firmy wymieniają wiele korzyści wynikających z przeprowadzenia przez podmiot zewnętrzy profesjonalnego due diligence prawnego. Zaliczyć do tego możemy zaznajomienie się z błędami, jakie występują w różnych strukturach przedsiębiorstwa, możliwość naprawy niezgodności, zmniejszenie ryzyka kar nakładanych na firmy przez urzędy, stworzenie wzorców dokumentów kadrowych, pracowniczych i korporacyjnych, doprecyzowanie niejasnych zapisów w dokumentach oraz redukcje ryzyka zapłaty kar administracyjnych. Warto na takie badanie spojrzeć jako na dużą szansę dla przedsiębiorstwa. Ponadto nie zawsze negatywy, które wyjdą w due diligence prawnym, zniechęcają inwestorów lub są powodem do niepokoju w kwestiach inwestycyjnych. Audyt warto wykonać co jakiś czas, niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo zamierza szukać inwestora. Wskazówki, jakie zostaną przekazane po dogłębnej analizie, pomogą w dalszym, efektywniejszym rozwoju każdej firmy.