wtorek, 10 grudzień 2019 11:49

Drony w geodezji i kartografii

Wykorzystanie drona  w geodezji Wykorzystanie drona w geodezji

Wykorzystanie dronów do celów komercyjnych ma miejsce w rosnącej ilości gałęzi gospodarki. Obecnie bezzałogowe statki powietrzne odnajdują zastosowanie nie tylko w służbach, ale również w geodezji, kartografii, rolnictwie czy też leśnictwie. Jest to widoczne m.in. w rosnącym zapotrzebowaniu na osoby umiejące obsłużyć bezzałogowy statek powietrzny.

Wzrost znaczenia dronów

Korzystanie z dronów pozwala na przyspieszenie przeprowadzanych prac oraz na zmniejszenie ostatecznych kosztów. W konsekwencji poziom wykorzystania dronów w geodezji rośnie z każdym rokiem, a uczelnie wyższe wprowadzają odpowiednie modyfikacje w programach nauczania dla przyszłych geodetów. Obecnie geodeci, którzy nie mieli możliwości skorzystania z kursów obsługi drona organizowanych przez uniwersytet, nabywają praktycznych umiejętności wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych we własnym zakresie. To, jak duże znaczenie mają pomiary geodezyjne dronem obrazują m.in targi „International Drone Event”, które wspierane są przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Wykorzystanie drona w praktyce

Każdy geodeta może wykorzystywać drona w celu szybszego i precyzyjnego zebrania danych i ich odpowiedniej analizy. Zebrane przez bezzałogowy statek powietrzny informacje mogą być wykorzystane m.in. do stworzenia ortofotomapy. Jest to niezbędna baza wiedzy, która pozwala geodecie na wektoryzowanie wszystkich obiektów, które zostały umiejscowione na zdjęciu. Kolejnym dobrym sposobem, w jaki geodeta może wykorzystać zebrane przez drona informacje jest stworzenie z nich tzw., chmury punktów. Posiadając zebrane w ten sposób dane możemy bezproblemowo dokonać dalszych szczegółowych obliczeń m.in powierzchni oraz objętości. Oczywiście sposobów na wykorzystanie drona jest znacznie więcej. Do innych popularnych sposobów użycia zaliczyć można m.in.:

- użycie drona w celu sprawdzenia bieżącego postępu inwestycji,
- zastosowanie drona w celu sprawdzenia stanu technicznego.
- do tworzenia modeli trenu,
- określania precyzyjnego przebiegu granic pomiędzy działkami.