środa, 06 kwiecień 2022 11:15

Czy adwokat może reprezentować mnie we wszystkich czynnościach sądowych?

pomoc prawnika pomoc prawnika pixabay

Kwestie prawne potrafią być bardzo skomplikowane i zawiłe, a nieznajomość prawa działa na niekorzyść zainteresowanych. Dlatego często najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie prawnika. Jednak, czy adwokat może nas reprezentować we wszystkich czynnościach sądowych?

W jakich sytuacjach prawnik może zastąpić nas przed sądem?

Rozprawa sądowa wymaga dobrej znajomości przepisów oraz umiejętności chłodnego przedstawiania argumentów. Opieranie się na emocjach może mieć negatywne konsekwencje, a sam udział w postępowaniu sądowym jest bardzo stresujący. Czynniki te eliminuje dobry prawnik, który może przeprowadzić nas przez cały proces sądowy i będzie potrafił prawidłowo złożyć wnioski i dochować wszystkich procedur. Dodatkowo pomoc prawnika zwiększa szansę na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Podsumowując, zatrudniony radca prawny może wykonać za nas wszystkie czynności sądowe poza złożeniem wyjaśnień.

Rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnictwo sprawia, że wybrana osoba otrzymuje prawo do reprezentowania swojego mocodawcy. Oznacza to, że wszystkie jego działania, do których jest upoważniony pełnomocnictwem, będą miały taką samą ważność, jak wtedy, gdyby zostały wykonane samodzielnie przez mocodawcę. Prawnie przewidziane są 3 rodzaje pełnomocnictwa:

  • pełnomocnictwo ogólne – daje możliwość wykonywania czynności związanych z zarządem

  • pełnomocnictwo rodzajowe – daje pełnomocnikowi prawo do wykonania czynności określonego rodzaju;

  • pełnomocnictwo szczególne – daje możliwość wykonania określonej czynności prawnej.

Natomiast prawnikowi udziela się pełnomocnictwa procesowego, które może być każdego z wymienionych rodzajów. W takim przypadku pełnomocnictwo rodzajowe nadaje prawnikowi możliwość prowadzenia spraw określonego typu, np. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Szczegółowe dotyczy prowadzenia określonej sprawy lub wykonania konkretnej czynności sądowej.

 Czy warto korzystać z pomocy prawnika?

Pomoc radcy prawnego może być nieoceniona, zwłaszcza jeśli grożą nam poważne konsekwencje. Prawnik pomoże podejmować najlepsze decyzje i ograniczy niepotrzebny stres. Dodatkowo pomoże wynegocjować najlepsze warunki zakończenia postępowania, czyli np. uzyska mniejszą karę, wesprze w walce o alimenty odpowiedniej wysokości itp. Ponadto prawnik złoży odpowiednie wnioski, dokumenty i ewentualne odwołania od decyzji poszczególnych organów.